Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens årsrapport 2020

Del

Et godt resultat på tross av koronapandemien.

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese

Året 2020 ble sterkt påvirket av koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene som ble innført, og Olav Thon Gruppen ble i stor grad påvirket av dette.

Mange av konsernets hoteller var helt eller delvis stengt gjennom året, og eiendomsvirksomheten ble påvirket ved at mange butikker i kjøpesentrene måtte stenge i deler av året. Konsernets kjøpesentre i Sverige ved grensen til Norge mistet de norske kundene som følge av reiserestriksjoner.

Olav Thon Gruppen oppnådde driftsinntekter i 2020 på 9 milliarder kroner, en nedgang på 14 % fra 2019. Resultat før skatter ble 234 millioner kroner, en nedgang fra 4,2 milliarder kroner i 2019.

– Nedgangen fra 2019 forklares i hovedsak av lavere markedsverdier på deler av eiendomsporteføljen og på fastrenteavtaler i 2020, mens det i 2019 fant sted en økning. Korrigert for dette oppnådde Olav Thon Gruppen i 2020 et resultat før skatt og verdijusteringer på 2,5 milliarder kroner, ned fra 2,9 milliarder i 2019, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– Resultatet til Olav Thon Gruppen ble lavere enn i et normalår på grunn av pandemiens ringvirkninger, men konsernet oppnådde allikevel gode operative resultater. I et unntaksår med betydelige deler av virksomheten vår nedstengt, er vi godt fornøyd med at Gruppen oppnådde et operativt resultat før verdijusteringer på 2,5 milliarder kroner, sier Sperre.

Egenkapital og leieinntektsnivå
Konsernets egenkapital økte i 2020 til over 59 milliarder kroner.

Samlet verdi på eiendomsporteføljen var ved årsskiftet ca. 104 milliarder kroner.

Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen økte til 5,75 milliarder kroner og ledigheten var 4,4 %.

Bolig og næringseiendom
Konsernet har flere store boligprosjekter og det ble solgt rekordmange leiligheter. Blant de største boligprosjektene er Wessel Park i Vestby, Skårerløkka på Lørenskog og Strømmen Verksted, samt Solseilet og Saras Hage i Tromsø.

– Etterspørselen etter boliger økte i koronaåret. Vi lanserte i 2020 en digital løsning for boligkjøp med en online visningskalender for trygge privatvisninger som ble en suksess. Totalt ble det solgt leiligheter for over 500 millioner kroner i løpet av året, sier Sperre.

Markedet for næringseiendom utviklet seg godt i 2020, med generell høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt.

Kjøpesentereiendom
Ved årsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Gruppen totalt 90 kjøpesentre i Norge og Sverige. Av disse er 72 kjøpesentre hel- eller deleid og 18 kjøpesentre er forvaltet for andre eiere.

Olav Thon Gruppens markedsposisjon er sterk, og i kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges 6 største kjøpesentre, målt etter butikkomsetning.

– 2020 var et unormalt år med endrede forbruksvaner. Enkelte leietakere måtte holde stengt i perioder og det var store forskjeller mellom ulike bransjer. Mens kategoriene mat, drikke, hus og hjem satte salgsrekord, fikk klær og sko og serveringssteder en betydelig nedgang. Totalt endte omsetningen i våre norske kjøpesentre på 56 milliarder kroner som er en omsetningsvekst på ca. 5 % sammenlignet med 2019, sier Sperre.

Butikkomsetningen i Sverige påvirkes i stor grad av at grensen til Sverige var stengt for norske kunder fra mars. I 2020 ble butikkomsetningen i Sverige 7,9 milliarder kroner som er 44 % lavere enn i 2019.

Hotell
Ved årsskiftet hadde Thon Hotels 12.050 rom fordelt på 80 hoteller i Norge og utlandet.

– 2020 var et dramatisk år for reiselivsnæringen, og etterspørselen etter hotellrom sank dramatisk fra mars som følge av strenge smitteverntiltak, skjenkestopp og reiseforbud. Mange hoteller måtte stenge fordi gjestene uteble, og driftsinntektene i 2020 falt med 48 % til 2 milliarder kroner. Som følge av dette ble det iverksatt betydelig kostnadsreduksjoner i hotellområdet. Lyspunktene i 2020 var at Thon Hotels ble bransjevinner både i Norsk Kundebarometers årlige kåring og i Sustainable Brand Index. Det er viktig for oss å få en anerkjennelse av vårt arbeid med bærekraftig verdiskaping både i hotellvirksomheten og konsernet, avslutter Arne B. Sperre.

Les årsrapporten her 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2021 hadde konsernet ca. 2.390 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom