Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens årsrapport 2019

Del

Olav Thon Gruppen oppnådde i 2019 et resultat før skatter på 4,2 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliard av resultatet kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 2,9 milliarder kroner, omtrent på nivå med foregående år.

Diagonale, Oslo. Foto: Jan O. Kiese
Diagonale, Oslo. Foto: Jan O. Kiese

– Olav Thon Gruppen fikk et godt resultat også i 2019 og har et solid økonomisk fundament for fremtiden. Vi hadde en god resultatutvikling i 2019, og tallene viser at våre virksomheter utviklet seg godt på tross av svak markedsutvikling for hoteller i Oslo-området og moderat vekst i norsk detaljhandel, sier Arne B. Sperre som er konserndirektør for finans.

– Konsernets egenkapital økte i 2019 til 59 milliarder kroner, og samlet verdi på eiendomsporteføljen var ved årsskiftet rundt 108 milliarder kroner. Ved samme tidspunkt var konsernets likviditetsreserve noe i overkant av 9 milliarder kroner, og Gruppen er svært godt posisjonert for svakere markedsutvikling for konsernets virksomhetsområder, fortsetter Sperre.

Bolig- og næringseiendom
I 2019 ferdigstilte Olav Thon Gruppen flere store boligprosjekter, blant annet Akershøyden i Oslo med 142 utleieboliger og Youngstorget 3 som leies ut som kontor- og næringslokaler.

Leieinntektsnivået for næringseiendom økte med 7 % til 2.261 millioner kroner i 2019. I porteføljen inngår næringseiendommer, boligeiendommer og hotelleiendommer (ikke kjøpesenter).

Kjøpesentereiendom
Olav Thon Gruppen er Norges største kjøpesenteraktør og eier/forvalter 9 av landets 10 største kjøpesenter målt etter omsetning.

Ved årsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 90 kjøpesenter i Norge og Sverige. Av disse er 18 forvaltet for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i 2019 økte med 2,1 % til 53,4 milliarder kroner for de norske sentrene som eies av konsernet. I Sverige økte butikkomsetningen med 3,4 % til 14,1 milliarder svenske kroner.

– Kjøpesentrenes betydning som sentrale møteplasser for handel og opplevelser er de senere år styrket både ved å utvide sentrenes vare- og tjenestetilbud og ved å oppgradere og fornye sentrene, sier Arne B. Sperre.

Hotell
Ved årsskiftet hadde Thon Hotels 12.030 rom fordelt på 81 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

I Norge har Thon Hotels 10.450 rom fordelt på 72 hoteller. 54 av hotellene drives av konsernet, mens 18 driftes av eksterne franchisetakere.

– I fjor hadde Thon Hotels en positiv driftsutvikling med økning i rompris og beleggsprosent på tross av et svakere hotellmarked i Oslo-området. Thon Hotels har de senere år oppgradert hotellporteføljen med et nytt og fargerikt design, og har styrket markedsposisjonen betydelig. Vi er stolt av at Thon Hotel Rosenkrantz Bergen i 2019 ble kåret til Norges beste hotell på Tripadvisor, og at flere andre Thon-hoteller toppet ulike kåringer, sier Sperre.

Les hele årsrapporten her 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Diagonale, Oslo. Foto: Jan O. Kiese
Diagonale, Oslo. Foto: Jan O. Kiese
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2020 hadde konsernet ca. 3.233 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens internasjonale og nasjonale priser innen naturvitenskap og medisin 202213.1.2022 09:00:00 CET | Pressemelding

Olav Thon Stiftelsen har etter innstilling fra stiftelsens fagråd under ledelse av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo, besluttet å dele ut én internasjonal forskningspris og tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning for 2022. Olav Thon gratulerer årets prisvinnere. De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom