Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen oppnådde et resultat på 2,3 milliarder kroner i 2017

Del

Driftsinntektene var 10,9 milliarder kroner og resultatet før skatter økte til 2,3 milliarder kroner.

Illustrasjonen viser Diagonale-bygningene i Bjørvika som Olav Thon Gruppen eier sammen med HAV Eiendom AS. Bilde: Hav Eiendom/OTG/mir.no
Illustrasjonen viser Diagonale-bygningene i Bjørvika som Olav Thon Gruppen eier sammen med HAV Eiendom AS. Bilde: Hav Eiendom/OTG/mir.no

– 2017 var et svært godt år for Olav Thon Gruppen, og konsernets resultat før skatter økte med nesten 40 % til 2,3 milliarder kroner. Dette er ny rekord. Resultatveksten kan forklares av flere ting, blant annet økte resultater fra boligprosjekter som er ferdigstilt, økte leieinntekter fra eiendommene, en betydelig resultatvekst i Thon Hotels og lavere finanskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Les årsrapporten til Olav Thon Gruppen her

Boligsalg og næringseiendom
Salgsinntekter fra boligprosjekter utgjorde 820 millioner kroner. Konsernets eksterne leieinntekter økte med 7 % til 4.541 millioner kroner. Økningen forklares både av ferdigstilte eiendomsprosjekter og en generell leievekst i eiendomsporteføljen.

Utleie av kontorlokaler ga en inntekt på ca. 760 millioner kroner, og dette utgjorde ca. 14 % av gruppens leieinntekter. Thon Eiendom tilbyr ca. 300.000 m2 kontorlokaler i Oslo sentrum.

Kjøpesenter
Ved årsskiftet eide Olav Thon Gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige og forvaltet 31 sentre for andre eiere.

Leieinntektsnivået i konsernets norske kjøpesentre økte i 2017 med 2 % til 2.800 millioner kroner. Butikkomsetningen økte med 1,0 % til 54,0 milliarder kroner, mens den organiske omsetningsveksten fra 2016 vurderes til ca. 2 %.

Leieinntektsnivået i konsernets 10 kjøpesentre i Sverige økte med 9 % til 630 millioner svenske kroner. Butikkomsetning i kjøpesentrene økte med 4,7 % til 13,3 milliarder svenske kroner.

Hotell
Thon Hotels er en hotellkjede med 11.338 rom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Med høyere rompris og økt beleggsprosent både i Norge og Brussel, hadde Thon Hotels en betydelig resultatfremgang.

Les Olav Thon Gruppens årsrapport her

Les mer om Olav Thon Gruppen her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonen viser Diagonale-bygningene i Bjørvika som Olav Thon Gruppen eier sammen med HAV Eiendom AS. Bilde: Hav Eiendom/OTG/mir.no
Illustrasjonen viser Diagonale-bygningene i Bjørvika som Olav Thon Gruppen eier sammen med HAV Eiendom AS. Bilde: Hav Eiendom/OTG/mir.no
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2019 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 10,4 milliarder kroner og verdien av konsernets eiendeler var 108 milliarder kroner.

Konsernet sysselsatte i 2019 ca. 3.250 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom