Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen halvårsrapport – Resultatvekst også i første halvår 2016

Del

I første halvår oppnådde Olav Thon Gruppen et resultat før skatt på 927 millioner kroner, selv etter at engasjementet på Rygge Sivile Lufthavn ble nedskrevet med 173 millioner kroner.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør
Olav Thon Gruppen har nå 109 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er bygget opp til å bli Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen i det norske og svenske kjøpesentermarkedet er solid, og i porteføljen inngår Norges 6 største kjøpesentre i 2016. I Sverige har Olav Thon Gruppen nå inntatt posisjonen som en av de største aktørene.  

I første halvår økte butikkomsetningen i konsernets kjøpesentre i Norge og Sverige til 35 milliarder kroner.

Eiendomsporteføljen vokser
I første halvår økte årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen med 60 millioner kroner til 4.960 millioner kroner, og ledigheten var uendret på 2 %.

Thon Hotels moderniserer hotellene
Thon Hotels moderniserer og oppgraderer hotellporteføljen og stadig flere enheter fremstår i ny fargerik og tidsriktig utgave. De 2 «nye» hotellene Thon Hotels Rosenkrantz i Oslo og Bergen er begge rangert som nummer 1 av TripAdvisor i sine lokalmarkeder.

På tross av hotellstreiken i Norge i april/ mai og terroraksjonene i Brüssel i mars, oppnådde Thon Hotels driftsresultater omtrent på samme nivå som fjoråret.

Godt resultat i første halvår.
Konsernets driftsinntekter økte med 7 % til 5 milliarder kroner, og resultatet før skatter økte til 927 millioner kroner.

-Vi er relativt godt fornøyd med «Rikets tilstand» i første halvår, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

-Svak utvikling i norsk økonomi medfører lavere renter, dette bidrar til lavere rentekostnader selv med økt gjeld. Våre operative virksomheter preges mindre av nedgangen i oljepriser og oljerelaterte bransjer, og vi kan presentere god vekst i butikkomsetningen på kjøpesentrene og i konsernets leieinntekter, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

Les hele rapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2019 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 10,4 milliarder kroner og verdien av konsernets eiendeler var 108 milliarder kroner.

Konsernet sysselsatte i 2019 ca. 3.250 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom