Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen 1. halvår 2022 – solid resultatutvikling

Del

Olav Thon Gruppen oppnådde et svært godt resultat i 1. halvår 2022 med et resultat før skattekostnad på 5,3 milliarder kroner.

Thon Hotel Nordlys. Foto: Andres Duran
Thon Hotel Nordlys. Foto: Andres Duran

Resultat

Olav Thon Gruppen oppnådde et svært godt resultat i 1. halvår 2022 med et resultat før skattekostnad på 5,3 milliarder kroner.

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer/avskrivninger og valuta ble 2 milliarder kroner, en økning på 17 % fra samme periode i fjor.

-          De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og på tross av økt økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger oppnådde Olav Thon Gruppen det høyeste halvårsresultatet noensinne, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon

I 1. halvår økte konsernets egenkapital til 69 milliarder kroner, og konsernets likviditetsreserver var 12 milliarder kroner ved halvårsskiftet.  

-          Selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen øker og belåningsgraden reduseres

I 1. halvår økte markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje med 7 milliarder kroner til 119 milliarder kroner.

Konsernets rentebærende gjeld var uendret på 30,9 milliarder kroner, og ved utgangen av 1. halvår var konsernets belåningsgrad redusert til 27 %.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Olav Thon Gruppen har i dag 93 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges fem største kjøpesentre i 1. halvår, målt etter omsetning. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

I 1. halvår var butikkomsetningen i konsernets egeneide kjøpesentre i Norge og Sverige 33,5 milliarder kroner, med vekst fra samme periode i fjor på 11 % i Norge og 125 % i Sverige.

-          Omsetningstallene på kjøpesentrene er nå vesentlig høyere enn pandemiårene. Sammenliknet med 2019 er økning rundt 15 %, sier Sperre. Dette viser med tydelighet at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, og at de fortsetter å være attraktive og populære møteplasser for varehandel, service og opplevelser, understreker Sperre.


Thon Hotels

Ved utgangen av 1. halvår hadde Thon Hotels 13.400 rom fordelt på 89 hoteller i Norge og utlandet. Etter at samfunnet gjenåpnet i 1. kvartal 2022, har hotellmarkedet hatt en svært positiv utvikling.

Thon Hotels oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent sammenliknet med 1. halvår i 2021, og hadde en betydelig resultatvekst i 1. halvår.

Boligsalg og næringseiendom

Konsernet har flere boligprosjekter under oppføring, og i 1. halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 210 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg positivt også 1. halvår med fortsatt høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt, men med økte finansieringskostnader er flere større eiendomstransaksjoner utsatt.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 1. halvår ble det investert ca. 1,5 milliarder kroner i virksomheten, og flere store prosjekter ble fullført.

Blant annet ble to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter ferdigstilt.

Konsernets største pågående prosjekter er utvidelse av Lørenskog Storsenter og oppføring av Thon Hotel Snø med 300 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området.

Les mer i halvårsrapport for 2022

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Thon Hotel Nordlys. Foto: Andres Duran
Thon Hotel Nordlys. Foto: Andres Duran
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2021 hadde konsernet ca. 2.390 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens internasjonale og nasjonale priser innen naturvitenskap og medisin 202213.1.2022 09:00:00 CET | Pressemelding

Olav Thon Stiftelsen har etter innstilling fra stiftelsens fagråd under ledelse av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo, besluttet å dele ut én internasjonal forskningspris og tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning for 2022. Olav Thon gratulerer årets prisvinnere. De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom