Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid

Del

Rapport for 1. kvartal 2020.

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese

Resultat i 1. kvartal
– Utbruddet av koronapandemien påvirker resultatet i første kvartal ved at verdien på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 3.132 millioner kroner. Konsernets resultat før skattekostnad ble dermed – 2,742 millioner kroner, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

– Verdien av eiendomsporteføljen nedjusteres med 3,9 %, primært som følge av svakere utsikter for kjøpesentereiendom, og et betydelig fall i markedsrentene medførte at verdien på konsernets renteavtaler er redusert med 804 millioner kroner.

– Resultatet før skattekostnad og verdijustering i 1. kvartal var 353 millioner kroner, og viser at konsernets operative drift utvikler seg tilfredsstillende, sier Sperre videre.

Investeringer og pågående prosjekter
I første kvartal var konsernets investeringer 236 millioner kroner.

– Vi har flere prosjekter i planleggingsfasen, men få større prosjekter under oppføring. Det viktigste prosjektet er et nybygg med 46 utleieboliger i Oslo sentrum, som vil bli ferdigstilt i 2021, forteller Sperre.

Omsetning ved kjøpesentrene 
Ved utgangen av 1. kvartal eide og forvaltet konsernet 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 10.404 millioner kroner i 1. kvartal, en nedgang på 3,1 % fra 1. kvartal i 2019.

– Konsernets norske kjøpesentre hadde reduserte åpningstider i mars blant annet for å lette arbeidssituasjonen for butikkansatte med barn hjemme. Butikkomsetningen i mars var ca. 20 % lavere enn i mars 2019, fortsetter Arne B. Sperre.

Utbytte for 2019 og solide likviditetsreserver
For å styrke konsernets likviditet ytterligere har Olav Thon Eiendomsselskap besluttet å kansellere det varslede utbyttet for 2019. Konsernets likviditetsreserver har i kvartalet økt til 7,8 milliarder kroner, noe som bidrar til langsiktig økonomisk stabilitet i tiden fremover.

Fremtidsutsikter
– Covid 19-utbruddet og de iverksatte tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og for Olav Thon Eiendomsselskap. Den videre utviklingen vil avhenge av varigheten av smitteverntiltak i Norge, Sverige og utlandet, og hvordan bedrifter, leietakere og privatpersoner vil tilpasse seg en ny hverdag når tiltakene gradvis nedtrappes, sier Sperre.

– På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet likevel til å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid, sier Sperre.

Les kvartalsrapporten for Q1 2020 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.215 millioner kroner ved inngangen til 2020. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17,9 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom