Olav Thon Gruppen

Olav Thon Eiendomsselskap: Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2016

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et resultat før skatter på 1,3 milliarder kroner i 1. halvår.

Norges ledende kjøpesenterselskap

Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 96 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er svært solid og i tillegg til Norges to største kjøpesentre, inkluderer porteføljen fem av landets seks største kjøpesentre i 2016.

Omsetningsveksten fra i fjor er relativt høy, og vurderes til ca. 3 % på sammenliknbart areal.

Fortsatt resultatvekst

Etterspørselen etter næringseiendom i Norge både fra norske og internasjonale investorer er fremdeles høy. Dette har medført fortsatt økte priser på næringseiendom og dermed høyere markedsverdi på konsernets eiendomsportefølje. Lavere langsiktige renter har bidratt til en viss verdinedgang på inngåtte fastrenteavtaler. Selskapets underliggende drift utvikler seg også positivt, og resultatet før skatter og verdiendringene økte med 6 % i første halvår til 725 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med første halvår. Olav Thon Eiendomsselskap påvirkes lite av lave oljepriser og svakere vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

- I første halvår økte leieinntektene med over 10 %. Kjøpesentrene hadde en god omsetningsvekst og konsernets gjennomsnittsrente falt videre. Med fortsatt lave renter og høy etterspørsel etter næringseiendom både for kjøp og leie, vurderes selskapets utsikter som positive, fremholder Sperre.

Les kvartalsrapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2019 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 10,4 milliarder kroner og verdien av konsernets eiendeler var 108 milliarder kroner.

Konsernet sysselsatte i 2019 ca. 3.250 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom