Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap: Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2016

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et resultat før skatter på 1,3 milliarder kroner i 1. halvår.

Norges ledende kjøpesenterselskap

Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 96 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Norges største og ledende kjøpesenterselskap. Markedsposisjonen er svært solid og i tillegg til Norges to største kjøpesentre, inkluderer porteføljen fem av landets seks største kjøpesentre i 2016.

Omsetningsveksten fra i fjor er relativt høy, og vurderes til ca. 3 % på sammenliknbart areal.

Fortsatt resultatvekst

Etterspørselen etter næringseiendom i Norge både fra norske og internasjonale investorer er fremdeles høy. Dette har medført fortsatt økte priser på næringseiendom og dermed høyere markedsverdi på konsernets eiendomsportefølje. Lavere langsiktige renter har bidratt til en viss verdinedgang på inngåtte fastrenteavtaler. Selskapets underliggende drift utvikler seg også positivt, og resultatet før skatter og verdiendringene økte med 6 % i første halvår til 725 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med første halvår. Olav Thon Eiendomsselskap påvirkes lite av lave oljepriser og svakere vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør finans Arne B. Sperre.

- I første halvår økte leieinntektene med over 10 %. Kjøpesentrene hadde en god omsetningsvekst og konsernets gjennomsnittsrente falt videre. Med fortsatt lave renter og høy etterspørsel etter næringseiendom både for kjøp og leie, vurderes selskapets utsikter som positive, fremholder Sperre.

Les kvartalsrapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.215 millioner kroner ved inngangen til 2020. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17,9 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom