Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Økte priser i nord, import i sør

Del

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 36): Netto kraftimport til Norge og høyere kraftpriser i Midt- og Nord-Norge.

foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE

- Lite vindkraftproduksjon i nord, økt overføringskapasitet til Sverige og høyere priser i Sverige var med å dra prisene opp i de nordlige prisområdene, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Den økte overføringskapasiteten mellom NO4 og SE1 skyldes vedlikehold på linjen som nå er ferdig.

- Nå når denne forbindelsen er i full drift har kapasiteten økt med 200 MW, forklarer Nordberg.

I sørlige Norge gikk produksjonen i NO1 og NO5 noe ned, mens produksjonen i NO2 gikk opp på grunn av økt vindkraftproduksjon i området.

- I det sørlige Norge ble en tredjedel av forbruket dekket av import fra andre prisområder, både fra utlandet og Midt-Norge. Den store mengden import skyldes lavere kraftpriser på kontinentet som følge av lavere gasspris, forklarer Nordberg.

Kraftproduksjonen i sørlige Norge fortsetter å være svært lav for årstiden, noe som bidrar til å øke prisen i Sørlige Norge.

 

Tørt vær gir nedgang i magasinfyllingen

- Det har vært tørt i hele landet i forrige uke. Magasinfyllingen har derfor gått noe ned i alle prisområdene i Norge. I Øst- og Sør-Vest Norge er magasinfyllingen under historisk minimum, sier Nordberg.

 

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk ned til 464 GWh i uke 36. Det ble også produsert mindre fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen.

- I sørlige Norge har produksjon fra vann vi kan lagre til tappesesongen gått ned. Vi ser at trenden fra de siste ukene holder seg – med svært lav vannkraftproduksjon, men vi må forvente ukentlige variasjoner, sier Nordberg.

 

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

 

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:
- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Om rapporteringsordningen

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Rapporten blir publisert sammen med kraftsituasjonsrapporten hver onsdag kl. 14.00.

Nøkkelord

Kontakter

pressevakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

 

Bilder

foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom