Eksportkreditt Norge

Økt usikkerhet som følge av Covid-19 og oljeprisfall

Del

Eksportkreditt utbetalte 3,2 milliarder kroner i lån i første kvartal 2020, noe som er betydelig høyere enn i samme kvartal året før (1,2 milliarder kroner). 79 prosent av utbetalingene gikk til shipping, der cruisefartøy, spesialskip og finansiering av renseteknologier for fartøy utgjør mesteparten, både i antall og volum.

Ved utgangen av første kvartal 2020 hadde Eksportkreditt en utlånssaldo på 72,2 milliarder kroner, som er markant høyere sammenlignet med første kvartal 2019 (59,9 milliarder kroner) primært grunnet valutakursendringer. Av den samlede utlånssaldoen utgjør lån til shipping 68,6 prosent, energi og industri 27,2 prosent og 4,2 prosent til prosjekter innen havbruk og fiskeri.

For norsk økonomi ble imidlertid slutten av kvartalet preget av kraftig oljeprisfall og innføring av strenge smittevernstiltak, noe som har ført til en svært vanskelig situasjon for store deler av norsk økonomi. Mange bedrifter opplever både inntektsbortfall og stor usikkerhet for fremtiden. Norsk eksportindustri rammes også hardt. Innen industri og energi blir investeringsbeslutninger for nye oljefeltutviklingsprosjekter utsatt på ubestemt tid, noe som gjør det krevende for norske verft og utstyrsleverdører å vinne nye eksportkontrakter. Rederiforbundet har rapportert om redusert omsetning i alle rederisegmenter, samt en tredobling av skip i opplag som følge av koronapandemien. Rederiforbundets medlemmer fremhever at kapitaltilgangen er forverret, og det forventes lav nybyggingsaktivitet innen shipping i 2020.

– Dette er en virkelighetsbeskrivelse som mange av våre kunder kjenner seg igjen i. Eksportbedriftene er blitt truffet av to tsunamier samtidig, både av kraftig oljeprisfall og effektene av de strenge smittevernstiltakene, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Menon Economics har på oppdrag for Eksportkreditt beregnet effekten av koronakrisen og oljeprisfallet for eksportnæringene utenom olje og gass. Rapporten anslår at opptil 55.000 arbeidsplasser i de viktigste eksportnæringene står i fare for å forsvinne innen utgangen av 2020. Maritim næring og oljeserviceindustrien er særlig utsatt. Dersom disse arbeidsplassene forsvinner, vil det særlig ramme fylkene på Vestlandet. Her kan 20.000 eksportarbeidsplasser bli borte, ifølge Menon.

– Eksportkreditt er særlig bekymret for de helhetlige verdikjedene og økosystemene i norsk eksportrettet næringsliv. Dersom disse blir redusert i et betydelig omfang, står vi i fare for å miste både kompetanse og sentrale leverandører av teknologi og løsninger som er nødvendige for å etablere fremtidige nye næringer, sier Søberg.

– Eksportkreditt gjør nå vårt ytterste for å bistå eksportbedriftene best mulig i denne vanskelige situasjonen. Vi er i tett kontakt med eksportrettet næringsliv, banker og bransjeorganisasjoner. I samråd med lånegarantister vurderes forløpende tiltak for å avlaste likviditetsutfordringer ved hjelp av avdragsutsettelser for våre låntagere, sier Søberg.

Regjeringen har lansert flere tiltakspakker for norsk næringsliv.

– Eksportkreditt er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan selskapet kan bistå som virkemiddel for å avhjelpe bedriftenes situasjon fremover. Vi står klare til å bidra, avslutter Søberg.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Otto Søberg, CEO, (+47) 905 57 993, oso@eksportkreditt.no

Ellen B. Svaheim, Kommunikasjonssjef, (+47) 482 24 093, ebs@eksportkreditt.no

Bilder

Lenker

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00https://www.eksportkreditt.no/no/

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme.

Ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter styrker Eksportkreditt Norge konkurransekraften til norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Eksportkreditt Norge ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Hos oss kan du låne opp til 85 prosent av eksportkontraktens verdi, og få lån med løpetid på opptil 18 år.

Vi er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i underkant av 50 ansatte.

Følg pressemeldinger fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksportkreditt Norge