Kulturrådet

Økt tilgjengelighet og mer forskning i norske museer

Del

Museumsstatistikken for 2018 viser at norske museer har prioritert universell utforming, både på nett og i utviklingen av besøkstilbudene. Forskningskompetanse er også prioritert. Tallene viser en markant økning i antallet doktorgrader i norske museer.

Tilgjengelig for alle

 – Kulturrådet har lenge påpekt at museene i Norge har hatt mye å gå på hva gjelder universell utforming, sier seksjonssjef for museum i Kulturrådet Ole Jakob Furset. – I tallene for 2018 ser vi en gledelig økning i antallet museer som oppfyller Difis krav til universell utforming på nettsidene sine, og tallene for fysisk tilrettelegging og tilpasset formidling har aldri vært bedre.

 I 2018 rapporterte 62 % av museene at de følger standarden for universell utforming på nett, opp fra 48 % i 2017. 84 % av museene har lokaler som er tilrettelagt for besøkende med nedsatt funksjonsevne. Det kan være med teleslynge, og heis og ramper for rullestolbrukere. Samtidig har 75 % av museene tilrettelagt formidlingen av sine utstillingstilbud for de med nedsatt funksjonsevne, eksempelvis ved merking med blindeskrift, tegnspråk eller lettlest informasjon

 – Tilrettelagt formidling er viktig for museene, og det ligger til kjerneoppdraget for museum at utstillingene er tilrettelagt og tilgjengelige for alle. Nettsidene er også viktige fordi ikke alle har museumstilbud i nærheten, eller har vanskelig for å besøke museene fysisk. Museene har fortsatt en vei å gå, men tallene i 2018 viser en positiv utvikling, sier Furset.

 Sterkere på forskning

 For 2018 rapporterte norske museer inn 327 ansatte med doktorgrad. I 2011 var tallet 175. – Den langsiktige satsingen på forskning i museene viser seg nå, antallet doktorgrader i norske museer har økt jevnt siden 2013, og økningen fra 2017 til 2018 er på 18 %, sier Ole Jakob Furset. – Med flere forskere, blir det også mer forskning i museene. Antallet fagfellevurderte artikler som ble publisert i 2018 var 471, mot 444 året før. Forskning er en av museenes kjerneoppgaver, og er selve grunnlaget for forvaltning og utvikling av museenes samlinger.

Kulturrådet har et eget utviklingsprogram for forskning i museer, som ble satt i gang i 2018.

8 forskningsprosjekter er bevilget tilskudd frem til 2020.

 Andre tall i statistikken viser at antallet besøkende er relativt stabilt fra tidligere år, med en liten nedgang fra i fjor.

Kulturrådets museumsstatistikk baserer seg på årlig rapportering fra museene. I alt 103 museer har rapport sine tall inn til Kulturrådet. Det er en nedgang i antall museer fra tidligere år på grunn av konsolideringsprosesser der museer har gått sammen i større organisasjoner.

Les statistikken her.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom