Medietilsynet

Økt nyhetsinteresse og mediebruk under koronapandemien

Del

Halvparten av befolkningen økte sin mediebruk under den første delen av koronapandemien, viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Informasjonsbehovet har vært enormt, og tallene viser at de redaktørstyrte mediene har vært en fellesarena under pandemien, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Koronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen. Foto Medietilsynet
Koronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen. Foto Medietilsynet

Fredag 29. januar legger Medietilsynet fram en omfattende rapport om mediebruk i Norge. Det er første gang Medietilsynet dokumenterer bruksmangfold på denne måten, og rapporten inngår i Mediemangfoldsregnskapet.

– Flere av undersøkelsene er gjort samtidig som Norge gikk inn i en global pandemi. Vi ser at koronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen, sier Velsand.

Tv ble en samlende arena

Tv og gratis nettaviser er to av de viktigste nyhetskildene for folk flest. Bruken av tv, nettaviser og strømmetjenester økte umiddelbart etter nedstengningen av Norge i mars 2020. Tv ble en sentral informasjonskanal i forbindelse med koronautbruddet, både blant nordmenn og i de fleste andre land i Europa. Tv er fremdeles en viktig nyhetskilde for folk flest, men tidsbruken falt tilbake til normalnivå da høsten kom, og koronapandemien var blitt en del av hverdagen.

Sosiale medier har gått kraftig tilbake som en av de viktigste nyhetskildene sammenlignet med målingen Medietilsynet gjorde i 2019, samtidig som betalt nettavis er blitt viktigere for folk under pandemien. Fra vår til høst 2020 økte andelen som har betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder markant fra 34 til 41 prosent, noe som faller sammen med at flere har tilgang til betalte avisnyheter digitalt.

– Store og dramatiske hendelser, som en pandemi jo er, gjør at behovet for grundig informasjon, nyheter og analyse blir stort. Mange har oppsøkt redaktørstyrte journalistiske medier, mens sosiale medier langt fra har hatt den samme posisjonen som nyhetskilde under pandemien. Tallene understreker de redaktørstyrte medienes betydning som nyhetskilder, sier Velsand.

Korona-interesse uavhengig av alder

Rapporten viser at alle nordmenn ønsket å lese nyheter om koronapandemien, uavhengig av alder. I underkant av 80 prosent foretrakk nasjonale nyheter om pandemien, 60 prosent søkte internasjonale nyheter og 54 prosent ønsket lokale nyheter.

– Det er verdt å legge merke til at det er små aldersforskjeller i interessen for nyheter om korona, særlig siden bruksmangfoldsrapporten viser at det er generasjonsforskjeller i generell nyhetsinteresse og mediebruk i Norge, sier Velsand.

Det er likevel noe aldersforskjell når det kommer til hvilke kilder nordmenn bruker for å lese om koronapandemien. Flere over 60 år er interessert i nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien, mens flere i den yngste aldergruppen er mer interessert i lokale nyheter om korona.

Interessen for korona-nyheter falt fra våren til høsten 2020

Selv om nyheter om koronapandemien var det som opptok folk flest våren 2020, falt interessen for nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien med henholdsvis 21 og 22 prosentpoeng fra mars/april til oktober. Interessen for lokale nyheter om koronapandemien gikk ikke like sterkt tilbake, men falt med 8 prosentpoeng.

– Fallet i nyhetsinteresse fra høsten til våren kan reflektere det enorme informasjonsbehovet folk hadde i den første fasen av en ny, ukjent og truende smittesituasjon. I oktober hadde folk flest mer kunnskap, og Norge var over i en fase med større grad av lokale tiltak. I tillegg ble den siste målingen gjort samtidig med presidentvalgkampanjen i USA, som naturlig nok opptok mange, sier Velsand.

Fakta om de viktigste nyhetskildene under koronapandemien

  • Tv (65 %) og gratis nettavis (58 %) er to av de viktigste nyhetskildene for nordmenn.
  • Nedgang i andelen som oppgir sosiale medier som en av de viktigste nyhetskildene
    - 18 prosent i 2020
    - 26 prosent i 2019

Medietilsynets rapport om mediebruk og bruksmangfold offentliggjøres 29. januar og gir innsikt i:

  • hovedtrekk i befolkningens mediebruk og spesielt i bruken av nyhetskilder
  • om det er tydelige skiller mellom ulike gruppers mediebruk
  • om det er noen fellesarenaer for den åpne og opplyste offentlige samtalen som bringer befolkningen sammen med utgangspunkt i felles informasjon og felles interesser 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Koronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen. Foto Medietilsynet
Koronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet utvider populært digitalt familiespill: "Stjernekolonien" får flere karakterer23.2.2021 07:00:00 CETPressemelding

Det digitale familiespillet «Stjernekolonien» ble tatt godt imot av mange familier da det kom i fjor høst. Nå utvider Medietilsynet spillet med flere karakterer, valg og dilemmaer. – De fleste barn har mobil og halvparten er på sosiale medier fra de er ni år. Det er derfor viktig å snakke om livet på nett fra barna er små, noe vi mener dette spillet kan hjelpe til med, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Sju av ti er usikre på om informasjonen de finner på internett er sann18.2.2021 07:00:00 CETPressemelding

Nesten sju av ti har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann, viser Medietilsynets nye undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen. – Det er bra at folk har en kritisk tilnærming, men samtidig sier tallene at desinformasjon og falske nyheter dessverre er blitt ganske vanlig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet starter arbeidet med nasjonal strategi for trygg digital oppvekst9.2.2021 09:30:00 CETPressemelding

Startskuddet for en nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst gikk i dag på Safer Internet Day. Regjeringen bekrefter at Medietilsynet får ansvaret for å utarbeide strategien og samordne innsatsen. – Vi er klare for oppdraget og ser frem til å samarbeide med Barne- og familieministeren og andre aktører til det beste for barn og ungdom, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom