Sigma2 AS

Økt langtidsfinansiering gir forutsigbarhet for videreutvikling av Sigma2s tjenestetilbud

Del

Sigma2 har nylig signert ny kontrakt med Norges forskningsråd om basisfinansiering av den nasjonale e-infrastrukturen for de neste 6 årene.

Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2
Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2

Økt etterspørsel krever ekstra finansiering

Sammen med samarbeidsavtalen med de fire BOTT-universitetene (NTNU, UiB, UiO og UiT) som ble undertegnet i 2021, gir kontrakten større forutsigbarhet for drift og videreutvikling av i e-infrastrukturtjenester som Sigma2 har ansvar for. Det betyr gode muligheter for at flere forskere kan får tilgang til nasjonal e-infrastruktur og et enda bedre tjenestetilbud innen beregningsvitenskap og datalagring.

Likevel eksisterer det en utfordring knyttet til den store etterspørselen etter regne- og lagringsressurser i årene fremover. Samtidig som behovet for å håndtere forskningsdata øker blant forskere i Norge, øker også bredden av forskningsmiljøer som trenger tilgang til ressursene. Her vil det kreves ekstra finansiering til investeringer.

Forskningsrådet har sammen med BOTT-universitetene finansiert den nasjonale e-infrastrukturen fra 2015 gjennom en kombinasjon av basisfinansiering og konkurranseutsatt finansiering. Det har siden den gang vært en enorm økning i etterspørselen fra beregnings- og dataorienterte forskningsmiljøer. I tillegg har også etterspørselen økt fra fagmiljøer innen andre områder, som for eksempel samfunnsfag og humaniora, som tradisjonelt ikke har benyttet beregnings- og lagringstjenester i like stor grad.

Dobler basisfinansieringen

Sigma2 har gjennom hele 2021 jobbet tett sammen med BOTT-universitetene og Forskningsrådet for å lande en ny finansieringsmodell. Universitetene er enige om å doble basisfinansieringen fra 50 til 100 millioner kroner i året, og signerte ny samarbeidsavtale i 2021. Nå har også Forskningsrådet signert, og basisfinansieringen økes fra 25 til 50 millioner i året. Sigma2 er likevel avhengig av å søke om konkurranseutsatte midler til investering i beregnings- og datalagringsutstyr fra Forskningsrådets satsing for Forskningsinfrastruktur, for å opprettholde kapasitet og sikre tilstrekkelig tjenestetilbud.

-  Forutsigbarhet og kontinuitet er viktig når vi skal investere millionbeløp i nye superdatamaskiner og lagringssystemer. Den nye avtalen sikrer at vi kan fortsette å levere og videreutvikle brukervennlig og effektive tjenester som er helt avgjørende for stadig flere forskningsdisipliner. Dette er gode nyheter for forsknings-Norge, sier Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2.  - Samtidig gjør den høye etterspørselen etter e-infrastrukturtjenester at det fortsatt trengs større finansiering om Norge skal være konkurransedyktig.

Bør ikke være avhengig av konkurranseutsatte midler

Forskningsrådet evaluerte tidligere i år INFRASTRUKTUR-ordningen "satsning på forskningsinfrastruktur". Dette er en satsning som er med å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. I evalueringsrapporten blir Sigma2 trukket frem som en svært viktig infrastruktur, som ikke bør være avhengig av finansiering gjennom konkurranseutsatte midler.

- For å møte fremtidens utfordringer må vi investere mer i datainfrastruktur. Gjennom Sigma2 får norske forskere tilgang til datainfrastruktur som har stor betydning for bredden og kvaliteten i norsk forskning. Derfor er jeg veldig glad for at vi, sammen med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, nå kan øke det faste årlige bidraget til Sigma2, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2
Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2
Last ned bilde

Om Sigma2 AS

Sigma2 AS
Sigma2 AS
Abels gate 5
7030 Trondheim

https://www.sigma2.no/

Om Sigma2

Sigma2 har det strategiske og operative ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Tjenestene driftes i samarbeid med de fire universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT), under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Sigma2 koordinerer også internasjonale samarbeid som sikrer at norske forskere får tilgang til e-infrastruktur i verdensklasse.  

Følg pressemeldinger fra Sigma2 AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sigma2 AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sigma2 AS

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet1.4.2022 06:30:00 CEST | Pressemelding

Tidligere har Sigma2 som nasjonal leverandør av e-infrastruktur kun hatt et begrenset ressurstilbud innen kunstig intelligens (KI) til forskere og forskningsmiljøer i Norge. Det skyldes at investeringer i e-infrastrukturen skjer på bakgrunn av faktisk behov i forskningsmiljøene. Norge har nylig inngått en ny avtale med USA om samarbeid knyttet til kunstig intelligens og det er ventet stor vekst innen dette området.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom