Samferdselsdepartementet

Nytt styremedlem i Nye Veier AS

Del

– Nye Veier har siden oppstarten vært preget av god aktivitetsvekst og høy innovasjonstakt. Selskapets utbyggingsportefølje har økt i størrelse og kompleksitet. Dette stiller høye krav til prosjektstyring, risikostyring og arbeid med bærekraftige løsninger. Som et ungt selskap jobber Nye Veier også med å utvikle gode systemer for virksomhetsstyring. Med Kent-Helge Holst på laget har styret i Nye Veier i dag fått et nytt medlem som vil gi verdifulle bidrag til dette arbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Nye Veier
Foto: Nye Veier

På dagens generalforsamling i Nye Veier ble Kent-Helge Holst valgt inn som nytt aksjonærvalgt styremedlem, mens styreleder Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Dag Morten Dalen, Eli Giske og Mari Skjærstad ble gjenvalgt for to år.

Kent-Helge Holst (1969, Troms og Finnmark) er statsautorisert revisor fra NHH. Holst har arbeidet i revisjons- og konsulentbransjen i nærmere 25 år, hvorav 15 år som partner i PwC. Holst har bred erfaring innen områdene revisjon, finans, omstilling, vekst og virksomhetsstyring. Han har vært ekstern revisor og rådgiver for en rekke selskaper i både privat og offentlig sektor. Siden 2015 har Holst vært konsernsjef i Barlindhaug AS, og deretter Consto Holding AS, som er en landsdekkende bygg- og anleggsentreprenør i Norge.

Om Nye Veier AS
Nye Veier ble etablert som et statsaksjeselskap i 2015 og har vært i ordinær drift fra 2016. Selskapet planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveistrekninger. Nye Veier fikk i 2021 overført ansvaret for utbygging av Ringeriksbanen fra Bane NOR SF.

Staten er eier i Nye Veier AS for å ivareta nasjonal vei- og jernbaneinfrastruktur og bidra til raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av deler av riksvei- og jernbanenettet, enn hva som kan oppnås gjennom utbygging i tradisjonell forstand. Statens mål som eier er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de vei- og jernbaneprosjekter selskapet har fått ansvar for. Staten eier 100 prosent av Nye Veier.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Nye Veier
Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom