Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen

Del

– I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene. Blant annet legger vi nå til rette for fortsatt innrapportering til skattemyndighetene ved at også andre formidlere av drosjetjenester enn drosjesentraler blir underlagt krav om tredjepartsrapportering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Kjell Brataas/SD
Foto: Kjell Brataas/SD

Stortinget har tidligere vedtatt endringer i drosjereguleringen som skal tre i kraft 1. november 2020. Iverksettelsen er utsatt fra 1. juli, som følge av covid-19-pandemien.

I dag fremmer Samferdselsdepartementet et lovforslag for Stortinget som skal gi departementet hjemmel til å utpeke tilsynsmyndighet for nye kontrollutrustninger og til å kreve gebyr for tilsynet. Det er også foreslått lovhjemmel som skal bidra til at alle formidlere av drosjetjenester skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

Forslaget skal sørge for tilsyn og kontroll av andre kontrollutrustninger enn taksameter når nærmere regler for dette kommer på plass. I tillegg skal forslaget legge til rette for tredjepartsrapportering til skattemyndighetene når drosjetjenester blir formidlet på andre måter enn gjennom drosjesentral. Regelendringene sikrer nødvendig hensyn til kontroll, slik taksametrene gjør i dag.

Bilder

Foto: Kjell Brataas/SD
Foto: Kjell Brataas/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom