NORCE

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Del

Torsdag ble prosjektet ‘ImpactWind Sørvest’, som NORCE skal lede, innvilget av Forskningsrådets kapasitetsløftsmidler med et totalbudsjett på 56 millioner kroner. De fem neste årene skal NORCE sammen med forsknings- og industripartnere utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser slik at utbygging av havvind kan gå raskere.

​Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE,
Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal. Foto: Bjarne Log
​Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE, Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal. Foto: Bjarne Log

- Det er et politisk mål å bygge ut havvind på norsk sokkel i havet utenfor Agder, Rogaland og Vestland, men ofte kan prosessen fra beslutning til endelig bygging av vindmøllene være lang og ineffektiv. Ved å samle inn relevante data og utvikle forskningsbasert kunnskap og langsiktig utdannings- og forskningskapasitet kan vi gjøre søknadsprosessene mer effektive, sier seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, som skal lede prosjektet.

På forskningssiden er utover NORCE, også UiB, UiA og UiS med, mens åtte industripartnere, fire sentrale næringsklynger og to bransjeforeninger også er koblet på. Agder, Rogaland og Vestland fylke støtter prosjektet da disse tre fylkene har beliggenhet nær disse planlagte havvindområdene.  

- Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen av havvind-prosjektet. Med denne tildelingen skal NORCE bidra med utviklingen av ny kunnskap som kan skape nye industrielle muligheter for norsk industri og oljeleverandørnæring i Agder, Rogaland og Vestland fylke, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.


Grundig utredning av konsekvenser

Før industrien får tildelt areal der de kan bygge enten bunnfast eller flytende havvind, skal det gjøres grundig utredning av konsekvenser ved utbyggingen. I denne prosessen kan det oppstå arealkonflikter knyttet til interessegrupper innenfor bl.a. fiskeri, fugleliv og olje, fordi utbygging til havs vil berøre ressursgrunnlaget deres. 

- Utredningen av konsekvenser må være grundig og effektiv, da det ellers kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Derfor er det viktig å samle vitenskapelig spisskompetanse innen områder som marinteknologi, meteorologi, marinbiologi, samfunnsøkonomi, digitalisering og jus, slik at konsekvensutredningene blir så grundige som mulig, sier Atle Blomgren. 

Tildelingen fra Forskningsrådet utløser egeninnsats og industristøtte, slik at en får et samlet prosjektbudsjett på ca. 56 millioner kroner. Prosjektet har med syv aktuelle vindparkutbyggere som industripartnere, alle med sterk regional forankring i sørvest: NorSea Group, Aker Offshore Wind, Norseman Wind, Shell, BKK, Agder Energi og Deep Wind Offshore.

Første del av prosjektet begynner 1. kvartal 2022 og prosjektet forventes avsluttet i 2027. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

​Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE,
Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal. Foto: Bjarne Log
​Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE, Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal. Foto: Bjarne Log
Last ned bilde
Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik. Foto: Thor Brødreskift
Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik. Foto: Thor Brødreskift
Last ned bilde

Lenker

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom