Politihøgskolen

Nytt kull klar til innsats

Del

Et nytt stort kull er uteksaminert fra Politihøgskolen, og er klar til innsats for etaten og samfunnet. Dette ble som vanlig behørig markert ved høgskolens avdelinger i Bodø, Stavern og Oslo.

OSLO RÅDHUS: Som vanlig en stilfull seremoni i Oslo Rådhus. Foto: Politihøgskolen
OSLO RÅDHUS: Som vanlig en stilfull seremoni i Oslo Rådhus. Foto: Politihøgskolen

Avslutningene i Bodø og Stavern ble gjennomført torsdag 20. juni, og Oslo fulgte opp fredag 21. juni. Solen skinte over ferdig utdannet politi, familie, venner, vertskap, ansatte og øvrig inviterte gjester på alle tre steder, og innrammingen fikk naturlig nok et ekstra løft grunnet dette.

Politidirektør Benedicte Bjørnland deltok i Stavern og Oslo, og statsråd Jøran Kallmyr holdt tale i Oslo Rådhus. Ellers var departementet representert også i Stavern og Bodø, mens assisterende rektor Tor Tanke Holm deltok i Bodø, og rektor Nina Skarpenes både i Stavern og Oslo.

Fra avslutningen i Bodø. Foto: PHS 

Og fra rektors tale til studentene tar vi med følgende:

Dere studenter har valgt et studium som leder frem til ett av velferdsstatens viktigste yrker. Politiets arbeid for å sikre ro og orden for borgerne er en forutsetning for at vi skal føle oss trygge i hverdagen. Politiet skal beskytte demokratiet, forsvare menneskerettighetene, slik at alle – uansett bakgrunn - kan leve i åpenhet og frihet.

...Dere har valgt et yrke som ingen andre i samfunnet kan utføre. Politiet har monopol på samfunnets maktanvendelse overfor borgerne i fredstid. Derfor vil det påhvile dere et stort ansvar. Dere vil være førstelinje og siste skanse, og vil måtte ta restoppgaver som ingen andre tar. Det er et mangfoldig og meningsfylt yrke. Professor Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen har en gang sagt at norsk politi er et politi for hverdag, fest og krise. Det er det vi har utdannet dere for.

Fra avslutningen i Stavern. Foto: PHS

Nina Skarpenes avsluttet med følgende:

Jeg er modig er en av verdiene i medarbeiderplattformen for politiet. Jeg vil avslutte denne hilsenen med en oppfordring. Vis mot til å ta ansvar. Vis mot til å gjøre valg. Vis mot til å stå i motvind. Vi som har jobbet med deg i tre år, har sett at du har vist har mot. Og samfunnet vårt stoler på at du har det.

Kjære student. Nå er du politi. Bær yrkesvalget ditt med stolthet, og delta aktivt i utviklingen for å endre og løfte norsk politi.

Gratulerer med dagen og lykke til på reisen i ditt politiliv. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OSLO RÅDHUS: Som vanlig en stilfull seremoni i Oslo Rådhus. Foto: Politihøgskolen
OSLO RÅDHUS: Som vanlig en stilfull seremoni i Oslo Rådhus. Foto: Politihøgskolen
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom