NIVA

Nytt forskningsprosjekt skal føre regnskap over Oslofjordens naturverdier med FN-system

Del

Det øyensynlige paradoks der Oslofjordens miljøtilstand har en nedadgående trend og Oslofjordens bruk og arealer har en økende verdi, har nå et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt – MAREA - fått klarsignal til å forske på.

Indre Oslofjord. (Foto: Chell Hill, Wikimedia Commons)
Indre Oslofjord. (Foto: Chell Hill, Wikimedia Commons)

Rapportene hagler tett om Oslofjordens ​ulike miljøutfordringer. En nylig rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) dokumenterte på vegne av Miljødirektoratet den dårlige tilstanden til fjordens ålegras - og tareskogsområder. Torsken forsvinner. Ytre Oslofjord tilføres for mye nitrogen.

Samtidig med disse nedslående funnene øker bruken av fjorden for rekreasjonsformål. Eiendomsprisene langs fjorden har steget kontinuerlig de siste årene. Dette øyensynlige paradoks, den nedadgående trenden for Oslofjordens miljøtilstand og den økende verdien av Oslofjordens bruk og arealer, har nå et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt – MAREA -  ledet av NIVA i samarbeid med NINA ( Norsk institutt for naturforskning) fått klarsignal til å forske på gjennom midler fra Norges Forskningsråds utlysning for såkalte Kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

- Vi kommer sammen med Oslofjordens Friluftsråd, fylkeskommunene Viken og Vestfold & Telemark, og mange av kommunene rundt Oslofjorden til å teste ut hvordan FNs nye regnskapssystem for økosystemer og naturverdier kan støtte kyst og marin planlegging, sier Wenting Chen, forsker i NIVA og prosjektleder for MAREA.

MAREA-prosjektet, som står for MARine Ecosystem Accounting for integrated coastal planning in the Oslofjord, har satt seg som mål å bli en sentral kunnskapsleverandør i gjennomføringen av regjeringens helhetlige plan for Oslofjorden som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lanserte i slutten av mars i år. Flere av de utfordringer som denne planen omhandler vil bli adressert av MAREA.

 Med forskere fra NIVA, NINA, NMBU og SSB og partnere fra Fylkekommunen Vestfold og Telemark, Fylkeskommunen Viken og Oslofjordens Friluftsråd på laget, vil prosjektet både levere spennende forskning og matnyttig plankunnskap for å bidra til helhetlig planlegging av Oslofjorden og forbedring av Oslofjordens miljøtilstand. Prosjektet legger vekt på å evaluere hvordan nye økosystemregnskapsmetoder utarbeidet av FN kan gi beslutningsstøtte til de forskjellige planleggingsnivåene i de komplekse og hardt belastede kystøkosystemene i Oslofjorden. MAREA vil også se på endringer i fritidsfisket koblet med vannforurensning og nedbygging av leveområder for fisk og smådyr under vann, og dessuten adressere begrensning av rekreasjonstilgang og fortetting av strandeiendom.

 - Med ikke-akademiske partnere på laget vil vi legge spesiell vekt på å klargjøre usikkerheter i våre kommende funn, noe som er sentralt når kunnskapene skal inn i fylkeskommunale og kommunale plansystemer, forklarer Chen.

Fireårsprosjektet antas å ha oppstart i slutten av 2021.

For mer informasjon ta kontakt med prosjektlederteamet:

Wenting Chen
Forsker
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

David Barton
Seniorforsker
Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Indre Oslofjord. (Foto: Chell Hill, Wikimedia Commons)
Indre Oslofjord. (Foto: Chell Hill, Wikimedia Commons)
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

God økologisk tilstand i Mjøsa – til tross for oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) på badeplassene18.5.2022 14:19:35 CEST | Pressemelding

En ny rapport viser at Mjøsa har god økologisk tilstand, men at det fortsatt er noe høyere algemengder enn ønskelig. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har overvåket Mjøsa i 50 år og understreker at det fortsatt er viktig med fokus på gode tiltak for å redusere tilførsler av næringsstoffer og dermed opprettholde god økologisk tilstand i Norges største innsjø.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom