Helse Sør-Øst RHF

Nytt dialysetilbud i Oslo

Del

Det er etablert en ny avdeling for nyremedisin og dialyse i Oslo. Avdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ble offisielt åpnet denne uka av administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, erklærer den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse for åpnet, sammen med administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Tone Ikdahl. (Foto: Helse Sør-Øst RHF)
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, erklærer den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse for åpnet, sammen med administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Tone Ikdahl. (Foto: Helse Sør-Øst RHF)

Avdelingen vil med 22 nye dialyseplasser bidra til å styrke lokalsykehustilbudet for pasienter som er i behov av dialyse i Oslo. I første pulje er 30 pasienter overført fra Oslo universitetssykehus. Avdelingen vil gi tilbud både om hjemmedialyse og dialyse i sykehuset.

– Det er nedlagt mye arbeid for å planlegge for et godt lokalsykehustilbud for pasienter som har behov for dialyse i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehuset. Dette tilbudet vil bidra til å styrke det samlede tilbudet ved Lovisenberg og gir mer sammenhengende pasientforløp for denne pasientgruppen, sier Rootwelt.

En prosjektgruppe ledet av prosjektdirektør Andreas Moan i Helse Sør-Øst RHF har arbeidet med dialyseprosjektet gjennom flere år.

– Brukerrådet har hjulpet oss å huske på hva dette handler om, og det er gjennomført et eget tjenesteutviklingsprosjekt for at det nye tilbudet skulle bli så godt som mulig. Det har vært en lang prosess, men engasjerte fagpersoner har gjort en flott innsats med å etablere tilbudet, og Oslo universitetssykehus har bidratt på en god måte i etableringen, sier Moan.

Etableringen av det nye tilbudet inngår i et større prosjekt med å styrke lokalsykehusene i Oslo.

Nøkkelord

Bilder

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, erklærer den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse for åpnet, sammen med administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Tone Ikdahl. (Foto: Helse Sør-Øst RHF)
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, erklærer den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse for åpnet, sammen med administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Tone Ikdahl. (Foto: Helse Sør-Øst RHF)
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom