Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nytt bygg med egen avdeling for de mest sårbare innsatte på Ila åpnet i dag - NFFA

Del
Fengselsleder på Ila fengsel og forvaringsanstalt, Tonje Sandal, feiret begivenheten med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og gjester fra Helse og omsorgsdepartementet, Statsbygg, Oslo universitetssykehus, Bærums varaordfører, Oslo politidistrikt med flere.
Fra venstre: Fengselsleder Tonje Sandal, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet.
Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet ved OUS
Fra venstre: Fengselsleder Tonje Sandal, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet. Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet ved OUS

Ila har vært stengt i to år på grunn av at Statsbygg har gjennomført en teknisk rehabilitering av Hovedbygget, Sydblokka og Annekset på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Fengselet er nå i drift igjen, og har 124 innsatte (fordelt på 12 avdelinger) og 230 ansatte.

I rehabiliteringsperioden ble det på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirekto¬ratet også oppført et nybygg på baksiden av hovedbygningen som huser avdelingen nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA). Avdelingen har seks plasser og er den eneste av sitt slag i Norge.

NFFAs oppgave er å gi meningsfullt samvær og aktiviteter til psykisk syke innsatte som har vært utelukket fra fritidsfellesskapet over lengre tid på grunn av atferd som skyldes alvorlig og kompleks problematikk. Avdelingen er bygd med samme krav som et fengsel, men skal i mindre grad oppleves som et fengsel. Bemanningen i avdelingen er finansiert gjennom både Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og har ansatte med både helsefaglig og fengselsfaglig kompetanse fra Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo universitetsykehus ved regional sikkerhetsseksjon.

- Norsk kriminalomsorg er blant de aller beste i verden, og det skal den fortsette å være. For å oppnå det må vi legge til rette for at utviklingen skjer i takt med samfunnet, og det er nettopp det som har skjedd her på Ila nå, sa justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl blant annet i sin tale.
Hun sa også at det er et behov for en slik avdeling også for kvinner: - Dette er noe vi nå vurderer, i samarbeid med helsemyndighetene.

Ila fengsel og forvaringsanstalt ble opprinnelig oppført som kvinne¬fengsel i Bærum kommune i 1939. Fra juni 1941 ble fengselet til Grini fangeleir, som var den største leiren for politiske fanger i Norge under 2. verdenskrig.

Alle foto: Marianne Endresen, Kriminalomsorgsdirektoratet

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Fra venstre: Fengselsleder Tonje Sandal, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet.
Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet ved OUS
Fra venstre: Fengselsleder Tonje Sandal, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet. Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet ved OUS
Last ned bilde
Emilie Enger Mehl besøker NFFA
Emilie Enger Mehl besøker NFFA
Last ned bilde
Emilie Enger Mehl i en av NFFAs celler
Emilie Enger Mehl i en av NFFAs celler
Last ned bilde
Celle med blant annet hyllesystem laget i Ringerike fengsel
Celle med blant annet hyllesystem laget i Ringerike fengsel
Last ned bilde
Fra ventstre: Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Fung. fengselsinspektør Gaby Groff-Jensen, Ila fengsel og forvaringsanstalt.
Fra ventstre: Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Fung. fengselsinspektør Gaby Groff-Jensen, Ila fengsel og forvaringsanstalt.
Last ned bilde
Fra venstre: Jan-Erik Sandlie (ass. direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet ), Lise Sannerud (direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet), Ole Henrik Krat Bjørkholt (statssekretær, helse- og omsorgsdepartementet) og Emilie Enger Mehl.
Fra venstre: Jan-Erik Sandlie (ass. direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet ), Lise Sannerud (direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet), Ole Henrik Krat Bjørkholt (statssekretær, helse- og omsorgsdepartementet) og Emilie Enger Mehl.
Last ned bilde
Fengselsleder på Ila fengsel og forvaringsanstalt, Tonje Sandal, ønsker velkommen
Fengselsleder på Ila fengsel og forvaringsanstalt, Tonje Sandal, ønsker velkommen
Last ned bilde
Emilie Enger Mehl holder tale
Emilie Enger Mehl holder tale
Last ned bilde
Ole Henrik Krat Bjørkholt (statssekretær, helse- og omsorgsdepartementet) holder tale på åpningen
Ole Henrik Krat Bjørkholt (statssekretær, helse- og omsorgsdepartementet) holder tale på åpningen
Last ned bilde
Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
Last ned bilde
Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet OUS
Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet OUS
Last ned bilde
Assisterende byggherredirektør Kristin Fevang, Statsbygg
Assisterende byggherredirektør Kristin Fevang, Statsbygg
Last ned bilde
Kjøkken, NFFA
Kjøkken, NFFA
Last ned bilde
Aktivitetsrom, NFFA
Aktivitetsrom, NFFA
Last ned bilde

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom