Regnskap Norge

Nytt bøtesystem rammer næringsdrivende

Del

Skatteetaten går inn i 2017 med utvidede rettigheter til å sanksjonere dem som oversitter frister eller gjør feil, og de økonomiske konsekvensene kan bli store.

- Praktiseringen av reglene vil kunne få stor betydning for den næringsdrivendes økonomi, samt for samarbeidet mellom skatteetat og næringslivet i sin alminnelighet. Mange næringsdrivende som ønsker å etterleve regelverket, risikerer at Skatteetaten vender det «døve øret til» når eventuelle sanksjoner søkes ettergitt, uttaler Per-Ole Hegdahl, advokat i Regnskap Norge.

Den nye skatteforvaltningsloven åpner opp for at Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulktene, som erstatter de tidligere gjeldende forsinkelsesreglene, er betydelige i beløp og ilegges uavhengig av beløpet som skulle vært innrapportert. Dette til forskjell fra forsinkelsesavgiften, som var knyttet opp mot beløpet som var for sent innrapportert.

Hvis du som næringsdrivende leverer skattemeldinger for sent, påløper en tvangsmulkt med halvt rettsgebyr (kr 524,50) per dag. Hvis du leverer andre tredjepartsopplysninger enn a-meldinger for sent, påløper tvangsmulkt med hele to rettsgebyr (kr 2 098) per dag. Tvangsmulkten kan for disse tilfellene maksimalt utgjøre femti rettsgebyr, noe som utgjør 52 450 kroner.

For bokføringspålegg som ikke etterleves er tvangsmulkten ett rettsgebyr per dag, men her er maksimalt beløp satt til hele 1 MNOK.

For a-meldinger er det et eget opplegg. Her beregnes tvangsmulkt til en tiendedel av rettsgebyret per dag, men den store endringen ligger i at det regnes tvangsmulkt per inntektsmottaker det ikke er gitt pliktige opplysninger om. Her er samlet øvre beløp satt så høyt som tusen rettsgebyr, med andre ord i overkant av 1 MNOK.

- Det mest problematiske med gebyrordningen er at det kan bli vanskelig å få den ettergitt. En liten trøst får være at gebyret må varsles før det ilegges. Av den grunn blir det svært viktig for næringsdrivende å oppgi korrekte kontaktdetaljer og ajourførte opplysninger om sin virksomhet. I motsatt fall risikerer de at gebyrene løper uten at de er informert, sier Hegdahl.

Kontaktperson:
Advokat Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge
Tlf. 23 35 69 23 (00) / 958 37 464
epost: per-ole.hegdahl@regnskapnorge.no

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom