Roche Norge

Nytt behandlingsforløp kan øke overlevelsen for pasienter med hjertesvikt

Del

En ny studie har sett på hvordan behandlingsforløpet til pasientgruppen kan bedres, blant annet ved hjelp av en norsk test for hjertesvikt.

Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.
Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

Studien har sett på hvordan raskere opptrapping til 100% av anbefalt dosering av legemidler, basert på bruk av diagnostiske verktøy i oppfølgingen av pasientene, kan gi bedre livskvalitet, færre sykehusinnleggelser og økt overlevelse for pasientene. 

– Før denne studien har det vært lite kunnskap om hvilken terapeutisk tilnærming som er best for pasienter etter akutt hjertesviktinnleggelse, inkludert hvilke legemidler som bør forskrives og i hvilke doser. Mange har vært forsiktige med  rask opptrapping av legemiddeldosering på grunn av ulik oppfølging og usikkerhet knyttet til hvilken påvirkning det kan ha for pasienten, sier Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge. 

Studien, som har fått navnet STRONG HF (Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization, Helped by NT-proBNP testinG, of Heart Failure Therapies),  måtte avsluttes tidlig ettersom effekten hos studiepasientene som fikk optimalt behandlingsforløp var overlegen sammenlignet med de som fikk den vanlige behandlingen - og det ble ansett som uetisk å fortsette vanlig behandling.

– Det er veldig gledelig med disse resultatene, og de har potensiale til å føre til et paradigmeskifte i behandlingen av hjertesviktpasienter. Å innføre dette behandlingsforløpet vil kunne redusere antall dødsfall og reinnleggelser med hjertesvikt betydelig, samt øke livskvaliteten for pasientene, sier Halvorsen. 

I STRONG HF-studien har man brukt Roche sin test Roche Elecsys NT-proBNP biomarkør. Denne tester for et hjertehormon som frigjøres i blodet når hjerteveggen strekkes, og er en biomarkør som kan hjelpe til å diagnostisere personer man mistenker kan ha hjertesvikt. Den kan også brukes til å vurdere risikoen hos pasienter med akutt koronarsyndrom og som et hjelpemiddel til å vurdere økt risiko for kardiovaskulære hendelser og dødelighet hos pasienter med stabil koronarsykdom. Testen som gjør det mulig å diagnostisere hjertesvikt ved hjelp av blodprøver er faktisk en norsk oppfinnelse, av professor dr. med. Christian Hall. 

– Studien skisserer at de legemidlene som er anbefalt ved hjertesvikt trygt kan trappes opp mot slutten av en akutt hjertesviktinnleggelse, og etter utskrivning, under tett kontroll og vurdering av tegn og symptomer på hjertesvikt og nyresvikt, samt analysering av kalium og Roche Elecsys NT-proBNP, sier Halvorsen. 

Resultatene fra studien ble delt på American Heart Association sin Late-Breaking Scientific Session og er også publisert i Lancet. 

Om Roche

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling. Styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under samme tak har gjort Roche til ett av de fremste selskapene innen persontilpasset medisin.

Vi kombinerer vår lange erfaring innen diagnostikk og legemidler med data fra medisinske registre i vår forskning for å forbedre menneskers liv. Roche har høye ambisjoner om å bidra til utvikling av et bærekraftig helsevesen, og arbeider for å levere langt flere medisinske løsninger til en lavere kostnad for samfunnet. For 13. år på rad er vi anerkjent som et av de mest bærekraftige selskapene i helsesektoren (Dow Jones Sustainability Indices). I alle land samarbeider vi med partnere for å øke tilgangen til helsetjenester for flest mulig. 

Roche er blant verdens ti største investorer i forskning og utvikling, uavhengig av sektor. Innen helse er vi det selskapet som investerer mest i forskning og utvikling. I 2021 utgjorde dette 13,7 milliarder CHF, av en total omsetning på 62,8 milliarder CHF. 

Roche ble grunnlagt i 1896 i Basel, Sveits. I dag er vi til stede i over 150 land. I 2021 ble over 16 millioner mennesker behandlet med våre medisiner, og 27 milliarder tester ble utført med våre diagnostiske produkter. 32 medisiner utviklet av Roche er inkludert i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamidler og kreftmedisiner. 

Genentech (USA) er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetsaksjonær i Chugai Pharmaceutical (Japan). 

For mer informasjon, besøk www.roche.com. 

Kontakter

Bilder

Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.
Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.
Last ned bilde

Om Roche Norge

Roche Norge
Roche Norge
Brynsengfaret 6 B
0667 Oslo

22 78 90 00http://www.roche.no