Medietilsynet

Nyhetene fra NRK1 og TV 2 har høyest tillit under Korona-utbruddet

Del

Nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV 2 under Korona-utbruddet, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Tilliten til TV 2-nyhetene øker kraftig fra samme tid i fjor, mens tilliten til lokalavisene faller mest. – Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Undersøkelsen fra mars i år viser at folk har høyest tillit til NRK1, TV 2, Aftenposten og «din lokale/regionale avis». Foto Medietilsynet
Undersøkelsen fra mars i år viser at folk har høyest tillit til NRK1, TV 2, Aftenposten og «din lokale/regionale avis». Foto Medietilsynet

Nyhetene fra TV 2 har hatt størst økning i tillit fra mars 2019 til samme måned i år, ifølge Medietilsynets undersøkelse. 61 prosent svarte at de hadde svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra TV 2 i mars 2019, mens tilsvarende tall ett år senere har økt til 70 prosent. Andelen som har svart at de har svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK1 er 83 prosent ifølge den nye undersøkelsen som Kantar har gjort for Medietilsynet.

Toppnivå for NRK1, og tilliten til VG tilbake på fjorårets nivå

Medietilsynet har undersøkt befolkningens tillit til mediene fire ganger det siste året.

– NRK1 har toppet målingen hver gang siden mars 2019, men nivået falt noe fra den første til de to neste målingene. I den siste undersøkelsen nå i mars er nyhetene fra NRK1 oppe på et nytt toppnivå, sier Velsand.

Nyhetene fra VG har økt tilliten siden fallet på målingene etter den mye omtalte «dansevideo-saken». Fra forrige undersøkelse i september til målingen nå under Korona-utbruddet har tilliten til nyhetene fra VG økt fra 32 prosent til 42 prosent. Samtidig har andelen med lav tillit til VG falt betraktelig.

Færre har høy tillit til nyhetene fra lokal- eller regionavisen

Mediene som folk har høyest tillit til i undersøkelsen nå i mars er NRK1, TV 2, Aftenposten og «din lokale/regionale avis».

Aftenposten ligger på samme nivå nå som i mars fjor (60 prosent har svært høy eller ganske høy tillit), mens lokal- og regionavisene opplever et tillitsfall sammenlignet med mars i fjor. Da svarte 65 prosent at de hadde svært eller ganske høy tillit til lokalavisen. Denne andelen falt noe på målingene både i april og september i fjor, og gikk ytterligere ned nå i siste måling, til 51 prosent.

– En større andel nå enn i mars fjor svarer vet ikke eller verken/eller på spørsmålet om tillit til lokalavisen, noe som kan tyde på at mange ikke har gjort seg opp en mening om tilliten til nyhetene i lokal- eller regionavisen. Det er mulig Korona-situasjonen gjør at vi i større grad samler oss rundt de store, nasjonale kringkasterne for å få viktige oppdateringer, og at andre medier er viktigere for andre type nyheter. Men lokale nyheter man kan stole på er også svært viktig i den situasjonen vi står i nå, sier Velsand.

Færre har tillit til Document.no og Facebook

Færrest har svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra Document.no og Facebook, ifølge undersøkelsen. For begge aktørene svarer fire prosent at de har svært høy eller ganske høy tillit til deres nyheter. Facebook har størst andel som svarer at de har svært eller ganske lav tillit til nyhetene fra/på plattformen (62 prosent).

– Det store bildet viser at nordmenn har stor tillit til de redaktørstyrte mediene, og dette er viktig for at mediene skal kunne fylle sin viktige samfunnsrolle, sier Velsand.

Utvikling i befolkningens tillit til nyheter fra ulike medier fra mars 2019 til mars 2020

Andelen med svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra:

 • NRK1: 83 prosent (2020) mot 82 prosent (2019)
 • TV 2: 70 prosent (2020) mot 61 prosent (2019)
 • Aftenposten: 60 prosent (2020) mot 60 prosent (2019)
 • Din lokal/regional avis: 51 prosent (2020) mot 65 prosent (2019)
 • Dagens Næringsliv: 46 prosent (2020) mot 54 prosent (2019)
 • Dagbladet: 35 prosent (2020) mot 40 prosent (2019)
 • VG: 42 prosent (2020) mot 43 prosent (2019)
 • Klassekampen: 24 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • P4: 22 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • Document.no: Fire prosent (2020) mot fem prosent (2019)
 • Facebook: Fire prosent (2020) mot seks prosent (2019)

Om undersøkelsen

 • Kantar har gjennomført tillitsundersøkelsen på vegne av Medietilsynet
 • Utvalget av medier er basert på et ønske om å dekke et bredest mulig spekter blant de redaktørstyrte mediene. I tillegg er Facebook inkludert, siden det er en plattform mange ser nyheter på
 • Undersøkelsen er gjennomført fire ganger siden mars 2019:
  o   5.-18 mars 2019
  o   24.-29 april 2019
  o   18.-24. september 2019
  o   18.-19. mars 2020
 • Første måling hadde 1363 intervjuer, andre måling hadde 1049 intervjuer, tredje måling hadde 1009 intervjuer og fjerde måling hadde 1468 intervjuer. Undersøkelsen er gjennomført via web/epost
 • Resultatene er vektet etter kjønn, alder og utdanning

Les rapporten om undersøkelsen her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Undersøkelsen fra mars i år viser at folk har høyest tillit til NRK1, TV 2, Aftenposten og «din lokale/regionale avis». Foto Medietilsynet
Undersøkelsen fra mars i år viser at folk har høyest tillit til NRK1, TV 2, Aftenposten og «din lokale/regionale avis». Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom