Samferdselsdepartementet

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert

Del

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- - Vi skal ha et verdiskapende Nord-Norge i årene som kommer, og god og trygg infrastruktur er avgjørende for utviklingen av regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Nye Veier
- - Vi skal ha et verdiskapende Nord-Norge i årene som kommer, og god og trygg infrastruktur er avgjørende for utviklingen av regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Nye Veier

Nye Veier har spilt inn at de kommer til å bruke 1 990 millioner kroner på å bygge veien. Regjeringen har nå godkjent dette som kostnadsramme for prosjektet. Det er Nye Veier som bestemmer rekkefølgen for utbyggingen av prosjektene i sin egen portefølje. Likevel må regjeringen godkjenne prosjektenes kostnader før Nye Veier kan starte utbyggingen. Godkjennelsen formaliseres gjennom en vegutbyggingsavtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier. Denne er nå signert av begge parter.

- Vi er veldig glade for at avtalen om utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet er på plass. Fjellovergangen er en del av livsnerven i nord, og er viktig for både folk og næringsliv. Med mange stengninger vinterstid blir det lange omkjøringer. Nå blir det forhåpentligvis mindre av det, sier samferdselsministeren.

Satser på Nord-Norge

E6 Kvænangsfjellet blir et av flere prosjekter som er bygget ut i Nord-Norge de siste årene. E6 Helgeland, E6 Hålogalandsbroa, E6 vest for Alta, E105 Storskog–Hesseng og i høst E6 Tana bru, er noen av prosjektene som har åpnet de siste årene.

- Vi skal ha et verdiskapende Nord-Norge i årene som kommer, og god og trygg infrastruktur er avgjørende for utviklingen av regionen. Dette viser vi også i Nordområdemeldingen som legges fram fredag. Jeg regner derfor med at E6 Kvænangsfjellet er ett av mange gode prosjekter som kommer i nord i framtida, sier Hareide.

Nye Veier fikk overført E6 Kvænangsfjellet til sin portefølje fra Statens vegvesen i 2019. Selskapet vil nå velge entreprenør for det videre arbeidet med prosjektet.

Nøkkelord

Bilder

- - Vi skal ha et verdiskapende Nord-Norge i årene som kommer, og god og trygg infrastruktur er avgjørende for utviklingen av regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Nye Veier
- - Vi skal ha et verdiskapende Nord-Norge i årene som kommer, og god og trygg infrastruktur er avgjørende for utviklingen av regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar21.1.2021 15:17:28 CETPressemelding

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom