Samferdselsdepartementet

Nye Veier AS skal bygge ny E6 forbi Lillehammer

Del

- Utbygginga av E6 mellom Moelv og Øyer vil styrke Mjøsregionen som ein felles bu- og arbeidsmarknad. Strekninga er viktig både for næringslivet og folk som skal til og frå jobb, skule og fritidsordningar. Med trafikksikker firefelts veg forsterkar og vidareutviklar vi E6 som hovudferdselsåre mellom Østlandet/Sørlandet og Trøndelag/Nord-Norge, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringa har i dag lagt fram eit forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E6 Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland. Nye Veier AS har ansvaret for prosjektet.

Kostnadane redusert med 5 milliardar kroner

- Eg er sjølvsagt glad for at kostnadane i forslaget vi no legg fram er sterkt redusert. I 2016 såg prislappen ut til å bli om lag 16,2 milliardar kroner. No er talet 11,3 milliardar kroner etter at både Statens vegvesen og Nye Veier AS har jobba ned kostnadane. I tillegg har Nye Veier AS klart å auke trafikantnytta med ca. 800 millionar kroner, seier Dale.

Strekninga er 43 kilometer lang og skal byggast som firefelts veg med ei fartsgrense på110 km/t. Dette førar til ei tidssparing på nesten 10 minutt samanlikna med i dag.

Ny E6 vil fleire stader følge same trasé som i dag. Dette gjeld strekningane Biri-Øyresvika og Storhove-Øyer. Forbi Lillehammer kjem vegen til å krysse Lågen lenger nord enn dagens E6, med tunnelar sør og nord for den nye brua.

Første delopning er planlagt allereie i 2023, mens heile prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Meir informasjon hos Nye Veier AS

Prop. 119 S (018–2019) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Nøkkelord

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter29.5.2020 12:05:00 CESTPressemelding

– Transport er en kritisk samfunnsfunksjon, og i store deler av landet er de kommersielle rutene viktige bidragsytere. Vi står nå også foran sommersesongen, og ekspressbussene er bindeledd mellom mange byer og turistdestinasjoner. Som følge av den situasjonen vi nå står i, melder næringen om en betydelig tæring på egenkapitalen og fare for nedleggelser. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover. Derfor foreslår vi nå å bevilge 100 millioner kroner til kommersielle buss- og båtruter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå får Avinor oppdraget med å ta over prosessen med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana28.5.2020 06:00:00 CESTPressemelding

– Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen. Derfor gir vi i dag Avinor i oppdrag å ta over prosessen med å bygge flyplassen. Det første som skal på plass er en fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen, og Avinor får en stram frist på å komme tilbake til departementet med en slik plan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom