Bane NOR Eiendom

Nye Trondheim S blir Norges mest moderne

Del

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. – Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt og navet i den nye bydelen, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Illustrasjon: Arkitema
Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Illustrasjon: Arkitema

Samtidig med den nye terminalen bygges det 13 000 m² attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden. Nye Trondheim S skal på sikt også romme ny bussterminal, over 200 nye boliger og ca.5 000 m² næringsareal med butikker. 

Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. Gangbrua Sjøgangen forbinder stasjonsområdet direkte med Trondheim hurtigbåtkai på Brattørkaia. Nå styrkes og utvikles kollektivknutepunktet for å imøtekomme framtidas transportbehov. Gjennom det grønne skiftet er det ventet at kollektivtrafikken vil øke vesentlig i årene som kommer.

Grønn byutvikling

Nye Trondheim S skal også øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Det legges opp til mange nye sykkelparkeringsplasser utvendig og under tak. – Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt, sier Hognestad. – Vi styrker kollektivknutepunktet og følger opp kommunens mål om fortetting av sentrumsnære arealer slik at flere kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Det bidrar til reduserte klimautslipp og nullvekstmålet.  

Med Nye Trondheim S kan flere jobbe og bo i sentrum, noe som reduserer transportbehovet. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Gryta P-kjeller står klar allerede høsten 2022. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan. Den nye parkeringskjelleren på 5 500 m² er en del av Nye Trondheim S og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Det bidrar til mindre biltrafikk i sentrum.

Gatene rustes opp og fornyes, og det kommer butikker og andre publikumsrettede funksjoner med inngang fra gateplan.

Bygging uten togstans

Togene kommer og går mens det bygges. Resten av kollektivtransporten og mye annet fortsetter også som før.

– Det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil gi perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi skal holde trafikanter og naboer oppdatert på hva som skjer i anleggsperioden. De skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, sier Hognestad.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.

Nøkkelord

Kontakter

Arne Hognestad, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom
E-post: arne.hognestad@banenor.no
Telefon: +47 481 11 356

Bilder

Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Illustrasjon: Arkitema
Det nye terminalbygget med kommersielle arealer. Illustrasjon: Arkitema
Last ned bilde
Inne i terminalbygget. Illustrasjon: Arkitema
Inne i terminalbygget. Illustrasjon: Arkitema
Last ned bilde
Prosjektsjef Arne Hognestad. Foto: Terje Borud
Prosjektsjef Arne Hognestad. Foto: Terje Borud
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom