Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nye tiltak skal hjelpe straffedømte i Vestfold, Telemark og Vestre-Viken

Del
NAV Vestfold og Telemark, NAV Vest-Viken og kriminalomsorgen region sør styrker samarbeidet med mål om å styrke domfelte og varetekstinnsattes tilknytning til arbeidslivet og sikre at de får de tjenester de har krav på fra NAV.

Den enkleste måten å hindre kriminalitet på er å hjelpe straffedømte tilbake til et liv uten nye lovbrudd. Det krever et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen, NAV og helse- og utdanningssektoren. 20 oktober 2022 kom riksrevisjonen med en rapport som synligjorde viktige mangler i nettopp denne samhandlingen.

- Kritikken fra Riksrevisjonen er gjenkjennelige, vi har en jobb å gjøre både med samarbeid og digitalisering, sier Synne Engh-Hellesvik, direktør i kriminalomsorgen region sør.

I begynnelsen av oktober 2022 besluttet NAV Vestfold og Telemark, NAV Vest-Viken og kriminalomsorgen region sør å utarbeide en handlingsplan for å sikre et bedre og mer effektivt samarbeid. Arbeidsgruppen presenterte fire tiltak 27. mars 2023.

- Målet og hensikten med tiltakene er å legge til rette for at domfelte og varetektsinnsatte skal kunne styrke sin tilknytning til arbeidsmarkedet, og at den enkeltes rettigheter i forhold til NAV sin samlede tjenestepakke ivaretas, sier Engh-Hellesvik.

NAV har ansvaret for de statlige NAV-tjenestene og veiledning for innsatte i fengsel. Kriminalomsorgen har ansvaret for å til rette legge for at de innsatte kan motta kommunale NAV-tjenester, og NAV har i dag kontaktpersoner i fire av totalt ti enheter i region sør.

Kontaktpersonene bistår innsatte med å finne en vei ut i arbeidslivet, men opplever ofte å komme for sent i gang. Innsatte har ikke selv tilgang til NAV sine digitale tjenester, de er derfor avhengige av at fengselsbetjentene har tid, utstyr og kompetanse til å bistå.

- I 2023 prIoriterer vi to av fire tiltak i handlingsplanen. Vi vil sikre kontaktpersoner på alle NAV-kontor, i fengsel og på friomsorgskontor. Vi skal også sikre NAV muligheten til å komme tidligere i gang med samarbeidet» sier NAV-direktør i Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

I tillegg omfatter handlingsplanen opplæring til ansatte og aspiranter i fengsel, informasjon til ansatte i NAV og tiltak for å samkjøre kartlegging som gjennomføres i kriminalomsorgen og NAV. Planen skal evalueres allerede oktober 2023.

- Vi setter nå i gang enkle, men viktige grep som bygger videre på et godt samarbeid. Allerede i oktober vil vi se på muligheten for felles tiltak knyttet til yngre straffedømte sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen.

-----

På bildene (fra venstre): Inger Anne Speilberg (NAV-direktør i Vest-Viken), Ole Kristoffer Borhaug (assisterende direktør, reg. sør), Synne Engh-Hellesvik (direktør, reg. sør) og Anders Anundsen (direktør i NAV Vestfold og Telemark).

Kontakter

Regiondirektør Synne Engh-Hellesvik i kriminalomsorgen region sør, tlf. 924 93 901 / synne.engh-hellesvik@kriminalomsorg.no

Bilder

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom