Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye tall fra NVE viser at småkraft drifter sine vannkraftanlegg like billig som stor vannkraft

Del

Nye vurderinger viser at det er nødvendig å gjøre endringer for vannkraftverk under 10 MW som bedre representerer kostnadsnivået i bransjen. I konsesjonsbehandlingen vurderer NVE hvilke vannkraft- og vindkraftprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme der drifts- og vedlikeholdskostnadene er en faktorene.

Småkraft: Urke Kraftverk, foto: Bjørn Lytskjold, NVE
Småkraft: Urke Kraftverk, foto: Bjørn Lytskjold, NVE

- Etter nye evalueringer og tilbakemelding fra bransjen ser vi det nå nødvendig å nedjustere drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannkraftverk under 10 MW fra 7 øre/kWh til 4 øre/kWh. For vannkraft over 10 MW og vindkraft beholder vi dagens kostnadsnivå med henholdsvis 4 øre/kWh og 10 øre/kWh, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE.

Definisjonen av drifts- og vedlikeholdskostnader inneholder følgende kostnadsposter:

  • arbeidskraft (eks. lønn til driftspersonell)
  • materiell (eks. kostnader forbundet med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr)
  • transport (eks. vei og anlegg, drivstoff)
  • andre varer og tjenester (eks. forsikringer, serviceavtaler, balanseringskostnader)

Kostnader som skal ekskluderes er grunnerstatninger, falleie, konsesjonsavgift, elavgift, skatter, avskrivninger, produksjonsrelaterte nettkostnader og punkttariffer/innmatingsavgift.

Endringene vil være gjeldende fra 1. januar 2021.

Kontakter

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 996 97 202

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
mobil: 959 08 677

Bilder

Småkraft: Urke Kraftverk, foto: Bjørn Lytskjold, NVE
Småkraft: Urke Kraftverk, foto: Bjørn Lytskjold, NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom