Samferdselsdepartementet

Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Del

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. Foto: Samferdselsdepartementet
Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. Foto: Samferdselsdepartementet

- Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende regler. En ny straffebestemmelse klargjør at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg.

Delt ansvar for å bestemme fartsgrenser fra 2022

Et forslag om å innføre en generell fartsgrense for fritidsfartøy var på høring høsten 2020. Regjeringen mener at det er viktig at slike fartsgrenser fastsettes på bakgrunn av lokal kunnskap og ut fra lokale behov. Regjeringen har derfor besluttet at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Dagens lokale fartsgrenser fortsetter å gjelde frem til 1. januar 2022. Det betyr at både førere av fritidsfartøy og av næringsfartøy må forholde seg til lokale, kommunale forskrifter ut året. Fra årsskiftet vil kommunene bare kunne gi fartsregler for fritidsfartøy, mens eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy vil gis av Kystverket.

Digital formidling av forskrifter er viktig for å sørge for etterlevelse av fartsregler på sjøen. Fartsforskrifter fremgår i dag av Kystverkets digitale kartløsning "Kystinfo" og i appen "Båtfart". Appen er rettet mot fritidsbåtførere og viser hvilke fartsgrenser som gjelder hvor. Appen gir et varsel når båten går raskere enn fartsgrensen på stedet.

Nøkkelord

Bilder

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. Foto: Samferdselsdepartementet
Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Alvorleg kostnadsauke i InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad11.5.2021 10:48:33 CEST | Pressemelding

– På grunn av krevjande grunnforhold med store førekomstar av kvikkleire kjem det pågåande InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentleg dyrare enn planlagt. Den sannsynlege sluttkostnaden er no på 14,9 milliardar kroner. Kostnadsramma på 17,9 milliardar kroner tek omsyn til uvisse om kostnadane i prosjektet. Det er alvorleg med ein auke i kostnadsramma på 70 prosent, men planlagde forbetringar i togtilbodet er avhengig av at prosjektet blir fullført, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen og strekninga Røste-Dokka på Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet11.5.2021 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Det har ikkje vore togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på fleire år. Desse strekningane er i svært dårleg forfatning, og det er kostnadskrevjande å setje dei i køyrbar stand. Då er det betre å ta strekningane ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at areala kan bli frigjevne til andre formål enn togtrafikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom