Samferdselsdepartementet

Nye rammer for planlegging og finansiering av E18 Retvet – Vinterbro

Del

– Vi trenger en ny E18 mellom Retvet og Vinterbro, og vi ønsker at byggingen av den nye veien starter så snart som mulig. Jeg forstår bekymringen til de berørte kommunene for mye lekkasje av trafikk til sideveiene når det blir bompenger på E18. Derfor vil vi øke bompengeperioden for å holde bompengene nede for hver enkelt passering, og vi vil samtidig sette inn tiltak på lokalveiene for å begrense trafikken der, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbo/SD
– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbo/SD

Det er i Nasjonal transportplan 2022 – 2033 lagt til grunn en finansieringsplan av ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Viken. Prosjektet har et resterende finansieringsbehov på nær 7,5 milliarder kroner, hvor staten vil bidra med 64 prosent. 

Bekymring for økt trafikk på sideveiene

Da Nordre Follo og Ås kommuner i november 2020 avviste det opprinnelige forslaget om bompengeinnkreving for strekningen, var det på bakgrunn av en bekymring for at mange bilister ville velge å kjøre gratis på de lokale veiene i stedet for å betale bompenger på hovedveien.

– Jeg har stor forståelse for bekymringen til kommunene om lekkasje til sideveiene. Vi ønsker heller ikke en økt trafikkbelastning på mindre, lokale veier. Det vil kunne ha en negativ effekt på miljø og trafikksikkerhet. Derfor vil vi sette av midler til tiltak på disse veiene. Samtidig vil vi øke bompengeperioden fra 15 til 20 år. På den måten kan bompengene for den enkelte passering bli lavere, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen ha god dialog med fylkeskommunen og begge kommunene for å finne gode løsninger i tråd med dette.

– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier Hareide.

For mer informasjon, se:

Brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen om rammeverk for videre planlegging og finansiering av E18 Retvet - Vinterbro (vedlagt).

Bilder

– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbo/SD
– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbo/SD
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Nytt språkkrav for større skip i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder27.9.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Norge er et land med en lang kyst, og en like lang historie som sjøfartsnasjon. Trygghet for de mange som ferdes til sjøs er noe av det viktigste vi jobber med, og å forstå hverandre og kommunisere godt kan være avgjørende for sikkerheten i krevende farvann. Derfor foreslår vi nå et krav om bruk av engelsk for større fartøy i kommunikasjonen mellom fartøyene og med sjøtrafikksentralen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom