Bane NOR Eiendom

Nye muligheter for Halden stasjonsområde

Del

Her får du tre forslag med hvilke muligheter som åpner seg ved en godt planlagt byplan og langsiktig tenkning for området. Nå er det Haldens innbyggere og politikere som skal uttale seg.

A-lab og Lala Tøyen Planskisse
A-lab og Lala Tøyen Planskisse

Bane NOR Eiendom og Halden kommune har engasjert tre dyktige arkitektteam til å bistå oss i oppgaven med å synliggjøre mulighetene for en fremtidsrettet byutvikling av Halden stasjonsområde.

Arbeidet med mulighetsstudien startet opp i august i år, og ble fulgt opp med et seminar hvor lokale aktører var involvert, i september. Arkitektteamene presenterte sine forslag 17.november. Deres forslag kan du se nedenfor.

Felles mål for stasjonsområdet:

Bane NOR Eiendom og Halden kommune har en felles ambisjon om å gjøre stasjonsområdet om til en integrert del av Halden sentrum. Med fokus på bærekraft og attraktivitet både for befolkningen og de besøkende kan utviklingen av stasjonsområde bli et supplement til, og styrke Halden som destinasjon og livskraftig by.

De ulike forslagene viser hvordan en byutvikling kan ivareta viktige tema som historiske kvaliteter, byens identitet, tilgjengelighet og forbindelser til resten av sentrum gjennom gode trafikkløsninger som fremmer sykkel og gange. Et viktig moment er å vise hvordan utviklingen kan realiseres i flere etapper i et langsiktig perspektiv. Sosial bærekraft og sosial inkludering er også vurdert.

Forslagenes innhold

Blant funksjonene som er vist er forslag til sentrumssvømmehall, et kulturhus som kan romme et yrende kulturliv innen musikk, dans, teater og så videre, hotell, servering, sentrumsboliger og attraktive næringslokaler. Kanskje kan den gamle, ærverdige stasjonsbygningen få nytt innhold som kommer byens studenter til gode?

Veien videre

Mulighetsstudien viser ulike måter å bygge ut stasjonsområde på og det er fremdeles mange vurderinger som må gjøres før man kan gå i gang med å regulere området. Vi ønsker synspunkter fra lokalbefolkningen, det skal gjennomføres grunnundersøkelser, det må gjøres økonomiske vurderinger og det må fattes politiske vedtak.

Halden kommune og Bane NOR Eiendom er nå i full gang med å gjøre konkrete vurderinger av hva som må til for å lykkes med et robust og fremtidsrettet byplangrep av stasjonsområde i samsvar med lokalbefolkningens ønsker. Vi håper de ulike arkitektforslagene kan skape debatt og at lokalbefolkningen og lokalt næringsliv har lyst til å engasjere seg i en fremtidsrettet byutvikling av stasjonsområde.

Vi håper også at forslagene kan synliggjøre gevinsten av å lokalisere sentrale funksjoner sentralt i Halden og er spent på hvordan mulighetsstudiet blir mottatt av politikere og innbyggere.

Nøkkelord

Kontakter

Ta kontakt eller send innspill:
Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden Kommune
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Bane NOR Eiendom, Postboks 9026 Grønland, 0133 Oslo
Prosjektsjef Niall Ó Murié
E-post: niall.o.muire@banenor.no

Bilder

A-lab og Lala Tøyen Planskisse
A-lab og Lala Tøyen Planskisse
Last ned bilde
A-lab og Lala Tøyen Fugleperspektiv
A-lab og Lala Tøyen Fugleperspektiv
Last ned bilde
A-lab og Lala Tøyen Perspektiv fra svømmehall mot stasjon og festning
A-lab og Lala Tøyen Perspektiv fra svømmehall mot stasjon og festning
Last ned bilde
Asplan Viak Utsikt fra festningen
Asplan Viak Utsikt fra festningen
Last ned bilde
Asplan Viak Utsikt fra broen
Asplan Viak Utsikt fra broen
Last ned bilde
Last ned bilde
Asplan Viak planskisse
Asplan Viak planskisse
Last ned bilde
LPO og COWI Jernbanegata
LPO og COWI Jernbanegata
Last ned bilde
LPO og COWI Planskisse
LPO og COWI Planskisse
Last ned bilde
LPO og COWI Fugleperspektiv
LPO og COWI Fugleperspektiv
Last ned bilde

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom