SINTEF

Nye løsninger skal hindre lekkasjer fra Norges drikkevannsforsyning

Del

Tretti prosent av drikkevannet lekker ut av rørene før det når vannkranene våre, og det koster samfunnet 354 millioner hvert år. Nå skal SINTEF og aktører i drikkevannsbransjen finne løsninger som reduserer lekkasjene og sikrer vannforsyningen.

Lekkasjer fra drikkevannsledninger fører til store tap av vann, og penger, hvert år. Foto: Vann- og avløpsetaten i Oslo
Lekkasjer fra drikkevannsledninger fører til store tap av vann, og penger, hvert år. Foto: Vann- og avløpsetaten i Oslo

Tretti prosent av vannet som hentes ut fra drikkevannskildene, renses og sendes ut via ledningsnettet, forsvinner før det når fram til forbrukerne, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning har vanntapet i Danmark det siste tiåret ligget mellom 7,2 og 9,5 prosent, mens i Sverige er det beregnet til å være ca. tjue prosent. Norge er dermed blant de fem landene i Europa med høyest vanntap, samtidig som vår investeringsrate i forvaltning av vannforsyning er blant de tre høyeste i Europa.

Sårbar vannforsyning

Vanntap fra drikkevannsledninger har flere negative konsekvenser, blant annet blir vannforsyningen mer sårbar for forurensing, og man bruker store ressurser på å rense og pumpe vann som aldri brukes. Norsk Vann har beregnet at kostnaden for vannet som går tapt er på ca. 354 millioner kroner per år. Dette er bakgrunnen for at Forskningsrådet nå har bevilget syv millioner kroner til innovasjonsprosjektet LeakNor.

- Topografien og klimaet i seg selv er en stor utfordring for drikkevannsnettene i Norge, og vannbransjen må angripe problematikken på en innovativ måte, sier forsker Stian Bruaset i SINTEF.

Han mener at samarbeid, kommunikasjon og informasjonsdeling blir helt nødvendig. Ambisjonen for LeakNor er at det skal være starten på et større nasjonalt nettverk hvor aktørene i bransjen samarbeider for å redusere lekkasjene og sikre drikkevannsforsyningen.

Nasjonalt nettverk og beslutningsverktøy

Prosjektet skal vare i fire år. Hovedmålet er å utvide og forbedre kommunenes verktøykasse for lekkasjereduksjon, og å få til et godt samspill mellom aktørene i vannbransjen. Kommunene skal teste ut kjente teknologier fra olje- og prosessindustrien, i tillegg til helt nyutviklede teknologier, for å identifisere og redusere lekkasjer. Prosjektet skal blant annet resultere i et beslutningsstøtteverktøy som skal hjelpe små og store kommuner til mer effektiv og helhetlig lekkasjereduksjon.

Oslo kommune eier prosjektet og SINTEF er prosjektleder. I tillegg deltar flere andre kommuner, teknologileverandører, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, interesseorganisasjonen Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lekkasjer fra drikkevannsledninger fører til store tap av vann, og penger, hvert år. Foto: Vann- og avløpsetaten i Oslo
Lekkasjer fra drikkevannsledninger fører til store tap av vann, og penger, hvert år. Foto: Vann- og avløpsetaten i Oslo
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom