Samferdselsdepartementet

Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

Del

- Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår no å kjøpe 30 nye lokaltog, og dei fleste av desse skal erstatte dei eldste toga på Østfoldbanen. Dei nye lokaltoga kjem til å ha plass til fleire passasjerar og bidra til at toga kjem og går når dei skal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstatta av dei nye toga. Foto: Heggø
Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstatta av dei nye toga. Foto: Heggø

I forslag til endringar i samferdselsbudsjettet for 2019 foreslår Samferdselsdepartementet ei kostnadsramme på 4,2 milliardar kroner til å kjøpe 30 nye lokaltog. Norske tog AS skal gjennomføre kjøpet. I anbodet vil Norske tog AS be om opsjon på kjøp av ytterlegare 170 lokaltog, slik at slik at kontrakten med vinnande togprodusent ved behov kan nyttast til å skaffe lokaltog i lang tid framover.

- Å skaffe nye lokaltog er viktig for å modernisere togtilbodet i Oslo-området, fordi veldig mange reiser med tog til og frå arbeid. Dette er ein del av regjeringas store satsing på jernbane. Vi har auka løyvingane med godt over 80 prosent sidan regjeringsskiftet i 2013. Fleire avgangar, nye tog, betre mobildekning og nye dobbeltspor gir gode resultat, fordi stadig fleire vel å reise med toget, ikkje minst i hovudstadsområdet, seier samferdselsministeren.    

Større kapasitet naudsynt for å møte forventa passasjerauke
Det er lokaltoga av typen 69 som kjem til å bli erstatta i første omgang. Desse toga er gamle og trafikkerer i dag strekninga Skøyen-Ski på Østfoldbanen. Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerar per togsett, medan dei nye toga vil ha ein kapasitet på opp mot 850 personar. 

Kapasitetsauken er naudsynt for å møte den forventa auken i talet på reiser. I tillegg vil dei nye toga vere meir driftssikre, noko som er viktig for at toga faktisk går når dei skal.

Nye tog i trafikk frå desember 2023
Norske tog AS har planlagt å sende ut konkurransegrunnlag for kjøp tidleg i 2020. Kontrakt er planlagt inngått rundt årsskiftet 2020/2021.

Dei første togsetta kan bli sette i drift frå desember 2023. Lokaltoga i Oslo-området vil bli fasa inn i løpet av 2024. Deretter vil dei siste fem togsetta bli leverte for bruk på andre strekningar.

For fleire opplysningar – sjå:

Bilder

Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstatta av dei nye toga. Foto: Heggø
Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstatta av dei nye toga. Foto: Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom