Helse Sør-Øst RHF

Nye forsyninger av smittevernutstyr

Del

I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Kvaliteten på utstyret er kontrollert både av erfarne fagfolk og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helsepersonell og pasienter at utstyret er trygt og kvalitetssikret.

Klart til utsending

Det som nå er klart til å sendes ut til helseforetak og kommuner i hele landet er følgende:
2,5 millioner munnbind, nesten 200.000 åndedrettsvern, til sammen 500.000 smittevernfrakker og smitteverndrakter og 2,6 millioner par hansker, samt noe visir og operasjonshetter.

Smittevernutstyr som tidligere er sendt kommuner og sykehus

Det er til nå importert betydelige mengder smittevernsutstyr gjennom den nasjonale innkjøpsordningen som ledes av Helse Sør-Øst RHF. Utstyr som tidligere er kvalitetskontrollert og sendt ut til sykehus og kommuner er som følger:

Nesten 9 millioner munnbind, omlag 300.000 åndedrettsvern, over 400.000 smittevernfrakker og 130.000 visir. I tillegg kommer desinfeksjonsvæske, som nå går rett til grossister og til de enkelte regionene.

Se mer om hvordan kvaliteten på smittevernutstyret blir kontrollert her:   https://www.helse-sorost.no/beredskap-korona/utstyr#kvalitetskontroll-av-smittevernutstyr---07042020

Folkehelseinstituttet har gitt råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom