Høgskolen i Innlandet

Nye dekaner for film og tv

Del

Eli Bø og Leif Holst Jensen tilbys stillinger som dekaner ved Høgskolen i Innlandet.

TV- og filmutdanningene ved Høgskolen i Innlandet har fått nye dekaner. Foto: Høgskolen i Innlandet.
TV- og filmutdanningene ved Høgskolen i Innlandet har fått nye dekaner. Foto: Høgskolen i Innlandet.

– De to vil lede fakultetene våre som driver utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid innen blant annet film, tv, animasjon, Virtual Reality (VR) og spill. De har spennende og relevante faglige bakgrunner som gjør dem godt kvalifiserte for lederstillingene, sier styreleder ved høgskolen, Maren Kyllingstad.

Vender tilbake til filmskolen

Eli Bø tilbys jobben som dekan ved Den norske filmskolen. Hun er 59 år og er i dag prorektor ved Stockholms konstnärliga högskola (SKH) hvor hun også er professor i Production Design.

Bø er utdannet ved the National Film & Television School (NFTS) i Storbritannia og ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

Etter mange år med filmarbeid var hun med å etablere bachelorstudiet i produksjonsdesign på Den norske filmskolen i 2005.

Hun har siden bygget opp og ledet utdanninger innen film, tv og audiovisuelle områder ved høyskoler og universitet både nasjonalt og internasjonalt, inkludert ved Høyskolen Kristiania - Westerdals og The University of the Arts London.

Hun har lang undervisningserfaring på bachelor og master-nivå, og hun veileder stipendiater på PhD-nivå innen kunstnerisk forskning.

Fram til 2021 satt hun i styret for GEECT, den europeiske sammenslutningen av CILECT som er film- og mediaskolenes verdensorganisasjon.

Lang erfaring fra tv-bransjen

Leif Holst Jensen tilbys stillingen som dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Han er 56 år og jobber som daglig leder i Oslo filmfond.

Holst Jensen har mastergrad i strategisk ledelse, produsentutdanning fra NRK og mellomfag i medier og kommunikasjon.

Fra 2015 til tidligere i år var han instituttleder (tidligere dekan) for film og medier ved Høyskolen Kristiania – Westerdals.

Han har jobbet i flere år som generalsekretær i Norske Film-, TV- og Spillprodusenters forening og har vært leder for DR Kultur, Danmarks Radio.

Han har mange års erfaring i TV bransjen i ulike roller, blant annet programdirektør, redaksjonssjef og frilans fjernsynsproducer.

Holst Jensen har nylig tiltrådt stilling som daglig leder av Oslo filmfond og vil ikke kunne tiltre som dekan før høsten 2022. Nåværende dekan Hege Michelsen fortsetter i stillingen inntil Holst Jensen tiltrer.

Bidrar til videreutvikling

– Mediebransjen er i endring og vi må stadig tilpasse oss slik at utdanningene våre er relevante for bransjen. De to nye dekanene vil med sin bakgrunn og erfaring kunne bidra sterkt til vår videre utvikling, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Det var styret ved høgskolen som gjorde tilsettingene i et styremøte tirsdag 9. november.

Dekanen er den øverste faglige og administrative lederen ved høgskolens seks fakulteter. Dekanene er del av rektors ledergruppe og dermed sentrale lederstillinger ved høgskolen.

Tre stillinger som prorektorer for forskning og utvikling, utdanning og samfunnskontakt er også lyst ledige ved høgskolen.

Søknadsfristen gikk ut 19. oktober. Tilsettingen blir etter planen behandlet i høgskolestyret i desember.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TV- og filmutdanningene ved Høgskolen i Innlandet har fått nye dekaner. Foto: Høgskolen i Innlandet.
TV- og filmutdanningene ved Høgskolen i Innlandet har fått nye dekaner. Foto: Høgskolen i Innlandet.
Last ned bilde

Lenker

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no