Arbeidstilsynet

Nye bransjer i Arbeidsmiljøportalen

Del

Virksomheter innen industri, frisør, bilbransjen, varehandel, kontorarbeid og undervisning kan nå finne innsikt om egen bransje og tilpassede verktøy for et bedre arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøportalen.

NYTTIG VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer. ILLUSTRASJONER: Arbeidsmiljøportalen.no
NYTTIG VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer. ILLUSTRASJONER: Arbeidsmiljøportalen.no

– En bilmekaniker har helt andre utfordringer i arbeidshverdagen enn en lærer. Ved å vite hvor skoen trykker og hvilke fallgruver som finnes, og å jobbe målrettet med kjente problemstillinger, kan vi oppnå enormt mye positivt med eget arbeidsmiljø, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Ulike utfordringer – ulike tiltak

Alle bransjer har unike utfordringer som, dersom man ikke er bevisst dem, kan påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning. I frisøryrket, for eksempel, opplever mange høye emosjonelle krav i kundekontakten, noe som over tid kan føre til psykiske helseplager. Mens mange med kontorarbeid har mye stillesittende arbeid, og er utsatt for plager i nakke, skuldre og armer som følge av statisk belastning på muskulaturen.  

Forskjellige utfordringer må behandles unikt. I Arbeidsmiljøportalen kan arbeidsgivere og arbeidstakere finne særegen innsikt om nettopp deres bransje og, ikke minst, verktøy som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

– Arbeidsmiljøet er ikke bare viktig for den enkelte arbeidstaker. Det har også betydning for vår felles, framtidige velferd. Nasjonal arbeidsmiljøstatistikk fra STAMI viser at det er mye vi kan gjøre for å forbedre arbeidsmiljøet i norske virksomheter, men det krever en kunnskapsbasert inngang, sier direktør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– For å jobbe riktig med arbeidsmiljøutfordringer, ligger det et premiss i bunn: Du må vite hva arbeidsmiljø først og fremst er. Når du vet det, er det å jobbe godt og kunnskapsbasert helt vesentlig, sier Molander.

Stort forebyggingspotensial i alle bransjene

Arbeidsmiljøportalen lanserte nylig kunnskap og verktøy for sju nye bransjer.

  Felles for disse bransjene, er at de har kjente utfordringer med arbeidsmiljøet. Samtidig har de alle er stort forebyggingspotensial for fravær og frafall, sier Trude Vollheim.

Fra før finnes tilpassede verktøy og tips for disse bransjene:

Nyttig for å ta tak i konkrete utfordringer

Arbeidsmiljøportalen ble lansert i desember 2020.  Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer – helst før de oppstår. Virksomhetene kan bruke verktøyene Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb.

Målgruppen for portalen, er primært ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Pressekontakter

Arbeidstilsynet 
Trine Aaen 
Seniorrådgiver 
Tlf.: 976 40 370 
E-post: trine.aaen@
arbeidstilsynet.no
  
 
STAMI 
Sture Rolfheim-Bye 
Kommunikasjonsdirektør 
Tlf.: 924 84 243 
E-post: slb@stami.no  
NAV 
NAV Pressevakt 
Tlf.: 400 03 144 
E-post: presse@nav.no 
 
Petroleumstilsynet 
Øyvind Midttun 
Pressekontakt 
Tlf.:945 06 203 
E-post: Oyvind.Midttun@
ptil.no
 
 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NYTTIG VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer. ILLUSTRASJONER: Arbeidsmiljøportalen.no
NYTTIG VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i egne arbeidsmiljøutfordringer. ILLUSTRASJONER: Arbeidsmiljøportalen.no
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.