• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Norges idrettsforbund

Idretten godt fornøyd med full merverdiavgiftskompensasjon6.10.2022 12:27:06 CEST | Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen, i tråd med egen Hurdalsplattform, velger å legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester til frivillige organisasjoner. Det er også gledelig at regjeringen viderefører full merverdikompensasjon til idrettslag som bygger egne anlegg. Det er nå viktig at full merverdiavgiftskompensasjon følges opp, og at bevilgningen øker ved behov.
Norsk Folkehjelp

Dypt problematisk bistandsbudsjett: Norge nedprioriterer verdens fattigste atter en gang6.10.2022 12:02:15 CEST | Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp mener det er dypt problematiskog overraskende at regjeringen totalt avviker fra ambisjonen om 1 prosent til bistand. Dette i en tid hvor Norge har astronomiske inntekter fra en krigsdrevet prisvekst på olje og gass. I tillegg har man i bistandsbudsjettet gjort Norge til den store budsjettvinneren, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>