Helse Midt-Norge RHF

Nye avtaler om kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester for pasienter i Midt-Norge

Del

Aleris Helse i Trondheim og i Ålesund, Medicus i Trondheim, Volvat Stokkan i Trondheim og Medi 3 i Ålesund er valgt som leverandører av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester.

De nye avtalene vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024. Fotoillustrasjon: Colourbox
De nye avtalene vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024. Fotoillustrasjon: Colourbox

I anskaffelsen ba Helse Midt-Norge RHF om tilbud for følgende fagområder:

  • Ortopedisk kirurgi
  • Ikke-kosmetisk plastikkirurgi
  • Øre-nese-hals kirurgi og søvnutredninger
  • Generell kirurgi og undersøkelser av mage/tarm
  • Urologisk kirurgi og utredninger
  • Øyekirurgi

Fra 01.01.19 er den offentlige godkjenningsordningen for private sykehus opphørt, og alle private leverandører som tilfredsstiller kravene til levering av spesialisthelsetjenester kunne delta i konkurransen.

Leverandørene det inngås avtale med skal på bakgrunn av en henvisning vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vurderingen omfatter rett til utredning og til behandling. Helsehjelpen er polikliniske konsultasjoner, dagbehandling eller døgnbehandling.

I avtalene legges det vekt på anbefalingene i kampanjen om «kloke valg» i helsetjenesten. Målet er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling, og gjennom dette redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet.

De enkelte inngrepene og undersøkelsene som leverandørene skal gjennomføre, vil finnes på informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» på helsenorge.no.

Ortopedisk kirurgi

Volvat tildeles avtale i Trondheim og Medi 3 tildeles avtale i Ålesund.

Avtalene gjelder dagkirurgiske inngrep i skulder, arm, hånd, kne, ankel og fot. Leverandørene skal følge opp anbefalingene om «kloke valg» og da særlig for inngrep i skulder og kne. Før slike operasjoner gjennomføres, skal annen behandling som fysioterapi og trening som hovedregel være prøvd først.

Ikke-kosmetisk plastikkirurgi

Volvat tildeles avtale i Trondheim og Medi 3 tildeles avtale i Ålesund.

Avtalen med Volvat omfatter både dagkirurgiske inngrep og inngrep som krever innleggelse (døgnbehandling). Avtalen med Medi 3 omfatter dagkirurgi. Begge avtalene gjelder operasjoner av øvre øyelokk, fjerning og rekonstruksjon av svulster i ansiktet og på kroppen, brystreduksjoner, operasjoner av overflødig hud på armer og lår, og bukplastikk. Indikasjonsstilling for operasjon og behandlingsprosedyrer skal skje i henhold til retningslinjer for plastikkirurgi i offentlig regi.

Øre-nese-hals kirurgi og søvnutredninger

Aleris Solsiden i Trondheim og Medi 3 i Ålesund tildeles avtale.

Aleris Solsiden tildeles avtale for både kirurgi og søvnutredninger. Det var bare bedt om tilbud til pasienter med mistanke om søvnapné (nattlig pustestopp/«snorking») bosatt i Trøndelag. Medi 3 tildeles avtale for kirurgi. Øre-nese-halskirurgi omfatter blant annet fjerning av mandler (tonsillektomi).

Generell kirurgi og undersøkelser av mage/tarm

Aleris Solsiden, Medicus og Volvat Stokkan tildeles avtale i Trondheim, og Aleris Ålesund og Medi 3 tildeles avtale i Ålesund.

Aleris Solsiden og Aleris Ålesund tildeles avtale for brokkirurgi (navlebrokk og lår-/lyskebrokk) og tarmkirurgi (hemoroider og sakralcyster). Volvat Stokkan og Medi 3 tildeles avtale for karkirurgi (åreknuter).

Aleris Solsiden og Medicus tildeles avtale for endoskopier, som er undersøkelser i mage- og tarmkanal (gastroskopi og koloskopi). Det var bare bedt om slike undersøkelser for pasienter bosatt i Trøndelag.

Urologisk kirurgi og utredninger

Aleris Solsiden og Volvat Stokkan tildeles avtale i Trondheim.

Det var bare bedt om tilbud innen dette fagområdet for pasienter bosatt i Trøndelag. Aleris Solsiden tildeles avtale for prostataoperasjoner og andre større urologiske operasjoner. Volvat Stokkan tildeles avtaler for mindre kirurgiske inngrep og utredninger (cystoskopi).

Øyekirurgi

Medi 3 tildeles avtale i Ålesund.

Øyekirurgi omfatter operasjoner av grå stær (katarakt). Det var bare bedt om tilbud om dette for pasienter bosatt i Møre og Romsdal. Medi 3 tildeles avtale for kirurgiske inngrep og for eventuell etterbehandling med laser.

25000 pasienter årlig

Avtalene vil være et tilbud til rundt 25000 pasienter i Midt-Norge hvert år. Pasientene vil kunne henvises fra fastleger og offentlige sykehus (helseforetakene).

Fagdirektør Henrik Andreas Sandbu sier at avtalene med private leverandører er et viktig og faglig godt bidrag i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

- Avtaler med private leverandører gir pasientene mulighet til å velge mellom flere tjenesteytere og bidrar til kortere ventetider. Avtalene som inngås sikrer også en god arbeidsdeling mellom de offentlige sykehusene og de private leverandørene. Det er riktig bruk av ressursene, sier Sandbu.

Kvalitet, kostnader og tilgjengelighet for pasientene

I valg av tilbud har Helse Midt-Norge RHF foretatt en samlet vurdering ut fra tildelingskriteriene i anskaffelsen, som var kvalitet, kostnader, og tilgjengelige og helhetlige helsetjenester.

Etter Helse Midt-Norge RHF sin vurdering har de leverandørene som er tildelt avtaler de beste tilbudene på sine områder.

Gjennomføring av anskaffelsen

Anskaffelsen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser og har vært organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Avtalene kan underskrives etter utløpet av frist fastsatt i regelverket på 10 dager fra da tildelingen av avtalene ble gjort.

De nye avtalene vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024.

Nøkkelord

Bilder

De nye avtalene vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024. Fotoillustrasjon: Colourbox
De nye avtalene vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024. Fotoillustrasjon: Colourbox
Last ned bilde
Fagdirektør Henrik Andreas Sandbu i Helse Midt-Norge
Fagdirektør Henrik Andreas Sandbu i Helse Midt-Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom