Helse Midt-Norge RHF

Nye avtaler innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for pasienter i Midt-Norge

Del

Blå Kors Lade Behandlingssenter SA i Trondheim og Tyrilistiftelsen i Trondheim og Molde er valgt som leverandører av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De nye avtalene vil etter planen tre i kraft 1. juli 2022 og gjelder i fire år, til og med 30. juni 2026. Det er opsjoner for ytterligere forlengelse fra Helse Midt-Norges RHFs side for inntil 2 + 2 år.

I anskaffelsen ba Helse Midt-Norge RHF om tilbud på døgnbehandling og tilhørende polikliniske og ambulante konsultasjoner for følgende pasientgrupper:

  • Gravide og småbarnsfamilier (herunder tvang)
  • Avrusing
  • ROP/Skjerming (herunder tvang)
  • Alvorlig rusavhengighet
  • Unge voksne med omfattende hjelpebehov
  • Alkohol- og/eller medikamentavhengige

Tildeling av avtaler:

Gravide og småbarnsfamilier (herunder tvang)

Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

 

Avrusing

Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

 

ROP/Skjerming (herunder tvang)

Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

 

Alvorlig rusavhengighet

Tyrilistiftelsen tildeles avtale i Trondheim og Molde.

 

Unge voksne med omfattende hjelpebehov

Tyrilistiftelsen tildeles avtale i Trondheim og Molde.

 

Alkohol- og/eller medikamentavhengige

Blå Kors Lade Behandlingssenter SA tildeles avtale i Trondheim.

De enkelte tjenestene som leverandørene skal yte, vil finnes på informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» på helsenorge.no.

 

Flere pasienter årlig

Med kortere liggetid, økt bruk av sekvensielle opphold (dvs veksling mellom opphold i institusjon og hjemme før behandlingen fortsetter i institusjonen) og økt poliklinisk og ambulant aktivitet for pasientene, forventes at flere pasienter vil kunne få et tilbud i regionen. Noen av pasientgruppene får dessuten en større valgfrihet ved at det nå etableres tilbud i Molde.

Pasientene vil henvises på samme måte som i dag og det er helseforetakene i regionen som er vurderingsinstans for rett til helsehjelp.

Fagdirektør Henrik Andreas Sandbu sier at avtalene med private leverandører er et viktig og faglig godt bidrag i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

- Avtaler med private leverandører gir pasientene mulighet til å velge mellom flere tjenesteytere og bidrar til kortere ventetider. Avtalene som inngås sikrer også en god arbeidsdeling mellom de offentlige sykehusene og de private leverandørene. Det er riktig bruk av ressursene, sier Sandbu.

Kvalitet, kostnader og tilgjengelighet for pasientene

Beslutningen om hvilke tilbydere som tildeles avtale er fattet ut fra en samlet vurdering av kriteriene kvalitet, kostnader, og tilgjengelige og helhetlige helsetjenester.

Gjennomføring av anskaffelsen

Anskaffelsen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser og har vært organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe.

Karensperiode

Avtalene kan inngås etter utløpet av en lovbestemt frist på 10 dager fra da tildelingen av avtalene ble kunngjort.

Bilder

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom