Huseierne

Ny undersøkelse: Bankkonkurransen svekkes betydelig om DNB får overta Sbanken

Del

En ny undersøkelse fra Oslo Economics viser at Sbanken er en av DNBs nærmeste konkurrenter. – Den viser at det er svært uheldig om DNB får anledning til å fjerne Sbanken som sin mest brysomme konkurrent, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

- Renteutgiftene utgjør den største posten i husholdningsøkonomien. Forbrukerne vil være de store taperne om DNB får anledning til å sluke sin viktigste konkurrent, sier Morten Andreas Meyer som er generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Analysefirmaet Oslo Economics har på vegne av forbrukerorganisasjonen Huseierne gjort en omfattende undersøkelse for å dokumentere konkurranseflaten mellom DNB og Sbanken.

Undersøkelsen bekrefter at mange DNB kunder ser på Sbanken som et nært alternativ. Dette skaper en betydelig konkurranseflate mellom bankene. Undersøkelsen indikerer også at Sbanken kan være DNB sin nærmeste konkurrent. Boliglån er det produktet hvor DNB møter sterkest konkurransen fra Sbanken.

- Tallene viser at Sbanken er en betydelig nærmere konkurrent til DNB enn det markedsandelene skulle tilsi, sier Morten Andreas Meyer.

-I 2019 var det 10 prosent av bankkundene som byttet bank, mens hele 17 prosent forhandlet renter med sin eksisterende bank, viser tall fra FinansNorge og Kantar. Derfor er kunders oppfatning om hvem som er konkurrenter viktigere enn faktiske byttetall, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Et eventuelt oppkjøp får betydning for alle bankkunder

DNB er Norges største bank og både DNB og Sbanken er aktive nasjonalt. Dersom DNB får overta Sbanken vil DNB møte mindre konkurranse. Redusert konkurransepress på DNB vil kunne få negative konsekvenser for konkurransen i hele bankmarkedet.

Dokumentasjonen Huseierne har fått utarbeidet er oversendt Konkurransetilsynet. Materialet kan bidra med viktige innsikter i konkurransedynamikken mellom DNB og Sbanken og vil derfor kunne ha stor verdi når tilsynet skal fatte beslutning i saken..

- Sbanken er den aller viktigste utfordreren i det norske bankmarkedet. Banken har gjennom 20 år vært med å disiplinere alle de andre bankene, ikke minst DNB. Om DNB får anledning til å ta Sbanken som sin mest brysomme konkurrent ut av marked, er det svært uheldig, fortsetter Meyer.

Sbanken har unik utfordrerposisjon

- Det er ingen åpenbare avtakere til Sbankens posisjon som viktigste utfordrerbank i Norge. De andre bankene som er i utfordrerposisjon, er enten veldig små eller de er eid av andre banker. Derfor er det ikke noen reelle utfordrere i bankmarkedet hvis Sbanken forsvinner, sier Morten Andreas Meyer.

Tidligere i uken hadde han møte med Konkurransetilsynet som arbeider med saken om DNBs oppkjøp av Sbanken:

- Som uavhengig forbrukerorganisasjon har det vært viktig for oss å gi Konkurransetilsynet grundig dokumentasjon på vår antagelse om at oppkjøpet vil svekke konkurransen og er til ugunst for bankkundene. Undersøkelsen vi nå har oversendt tilsynet, bekrefter antagelsene. Dette bør være avgjørende for at Konkurransetilsynet forbyr DNB å kjøpe Sbanken, avslutter lederen i Huseierne.

--

[Priv til red: Rapporten kan lastes ned her]

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Huseierne

Huseierne
Huseierne
Fred. Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseierne er en uavhengig og medlemseiet forbrukerorganisasjon for alle boligeiere uavhengig av boform. Huseiernes 250.000 medlemmer bor i blokk, rekkehus og enebolig. Organisasjonen har 6.000 boligsameier og frittstående borettslag som medlemmer.

Huseierne ivaretar norske boligeieres lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk og byggteknisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg pressemeldinger fra Huseierne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseierne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Huseierne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom