PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Ny undersøkelse avliver myte om folkelig motstand mot private barnehager

Del

En fersk undersøkelse utført av analysebyrået YouGov avkrefter myten om folkelig motstand mot private barnehager. Mer enn dobbelt så mange stiller seg positive som negative til private barnehager. Aller mest positive er foreldre til barn i barnehagealder.

Glad for støtte. Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Glad for støtte. Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
 • Seks av ti mener det er viktig med både offentlige og private barnehager.
 • Omtrent halve befolkningen er positive til private aktører i helse- og omsorgssektoren, mens en av fire er negative til slike aktører.
 • 44 prosent av befolkningen mener private barnehager som driver med overskudd selv må få bestemme hvordan overskuddet disponeres. 24 prosent er uenige i at de bør dette.

Det er noen av funnene analysebyrået YouGov har gjort etter å ha gjennomført to landsomfattende undersøkelser om nordmenns holdninger til private omsorgsaktører og private barnehager.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe (bildet) mener resultatene står i skarp kontrast til bildet partiene Rødt og SV tegner av private velferdsaktører og private barnehagers virksomhet og verdiskapning.

– De forsøker å gi et inntrykk av at det finnes en sterk folkelig opinion mot slike aktører, noe som ikke medfører riktighet. Nordmenn flest forstår at private velferdsaktører og private barnehager er viktige, både for familiene og for samfunnet, sier Anne Lindboe.

Barnehagereformen som åpnet for fremveksten av private barnehager har vært et premiss for at vi i Norge i dag har full barnehagedekning, og private barnehager leverer et minst like godt tilbud til barna som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for samfunnet.

– Det at vi har private barnehager og har fått full barnehagedekning har gitt gode og varierte barnehager til 140.000 barn og store, positive ringvirkninger for samfunnet. Det har også gitt langt flere kvinner mulighet til å ta utdanning, komme seg ut i arbeidslivet og lukke lønnsgapet til mennene, sier Anne Lindboe.

Dette bekreftes i regjeringens perspektivmelding hvor det pekes på inntektsvekst, en eksplosjon innen høyere utdanning, mer likestilling og full barnehagedekning som nøkkelfaktorer for utviklingen i det norske samfunnet i perioden 1980 – 2020.

I september 2020 og januar 2021 gjennomførte analyseselskapet YouGov PBL en landsrepresentativ undersøkelse om nordmenns holdninger til private omsorgsaktører og private barnehager. Noen av hovedfunnene i denne undersøkelsen er:

 • 18 prosent av de spurte svarer at de er negative til private barnehager, mens nesten halvparten av de spurte (48%) svarer at de er positive.
 • Familier med små barn er mest positive til private barnehager. I denne gruppen er det 57 prosent som svarer at de er positive.
 • 23 prosent av befolkningen er negative til private aktører i helse- og omsorgssektoren.
  46 prosent svarer at de er positive til slike aktører.
 • Ved sammenlikning er altså folk noe mer positive til private barnehager enn til andre private aktører i helse- og omsorgssektoren.
 • 57 prosent av befolkningen mener det er viktig med både offentlige og private barnehager
 • 44 prosent av de spurte mener konkurranse mellom private og kommunale barnehager bidrar til å gi barna et bedre tilbud i barnehagene.
 • Mer enn fire av ti (43 prosent) mener den faglige kvaliteten er like god eller bedre i private barnehager som i det offentlige, mens bare 10 prosent er uenige i dette. 
 • Nesten halvparten av de spurte (47 prosent) mener det er greit at private barnehager driver med overskudd. Halvparten så mange (23 prosent) mener det ikke er greit at private barnehager driver med overskudd.
 • 44 prosent av befolkningen mener private barnehager som driver med overskudd selv må få bestemme hvordan overskuddet disponeres. 24 prosent er uenige i at de bør dette.

Nøkkelord

Kontakter

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL
Telefon: 465 01 940 eller e-post: anne.lindboe@pbl.no

Bilder

Glad for støtte. Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Glad for støtte. Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Last ned bilde

Lenker

Om PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Prinsens gate 91
8003 Bodø

75553700https://www.pbl.no/

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Følg pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom