Innovasjon Norge

Ny tiltakspakke til omstilling og innovasjon

Del

Regjeringen foreslår 900 millioner kroner til grønn omstilling, reiseliv og nærskipsfart i en ny tiltakspakke som skal forvaltes av Innovasjon Norge. De nye midlene kommer i tillegg til de nesten syv milliarder kronene som ble bevilget tidligere i år.

Låneordning i ny tiltakspakke skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å finansiere en fornyelse av flåten.
Låneordning i ny tiltakspakke skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å finansiere en fornyelse av flåten.

Regjeringen legger fram forslaget til tiltakspakke som en stortingsproposisjon og skal forhandle med opposisjonen de neste dagene.

Grønn omstillingspakke
Den nye tiltakspakken skal bidra til at Norge justerer kursen og øker farten på vei mot nullutslippssamfunnet. De foreslåtte tiltakene skal både bidra til lønnsomme arbeidsplasser og lavere utslipp.

-        Norsk næringsliv har stort potensial for å utvikle grønne løsninger som verden trenger. Grønn omstilling er et strategisk viktig område i Innovasjon Norge og vi er klare til å videreutvikle og styrke dette arbeidet ytterligere. Om lag 50 prosent av de prosjektene vi allerede finansierer har en miljøeffekt, og vi ser store muligheter innen for eksempel flytende havvind, batteriproduksjon og sirkulærøkonomi, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Les pressemelding om den nye grønne omstillingspakken fra Siva, Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Grønn skipsfart
Forslaget om en ny låneordning på 300 millioner kroner til finansiering av innovasjon og omstilling innen grønn skipsfart vil – sammen med den foreslåtte kondemneringsordningen i revidert nasjonalbudsjett – styrke det viktige fornyingsarbeidet innen nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å finansiere en fornyelse av flåten. De foreslåtte tiltakene er viktige for å befeste Norge som en sterk skipsfarts- og fiskerinasjon.

Reiseliv
Regjeringen foreslår en tilskuddsordning for en koronarammet reiselivsnæring på 250 millioner kroner. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

Handlingsplan om eksport
Den økonomiske krisen som følge av koronapandemien skaper stor usikkerhet for norsk næringslivs internasjonale virksomhet. Regjeringen har derfor besluttet å utarbeide en handlingsplan om eksport for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen. Handlingsplanen skal identifisere utfordringer og muligheter for norsk næringsliv i internasjonale markeder som følge av den økonomiske krisen.

-        Eksportutviklingen i Norge de siste fem årene har vært svakere enn i alle EU- og EFTA-land, og denne krisen legger en ny demper på veksten. Nå må vi legge til rette for at flere norske bedrifter kan etablere og utvikle posisjoner i internasjonale markeder, sier Haugli.

Innovasjon Norge har kontorer i 29 land. Les mer om hvordan koronasituasjonen påvirker verdensmarkedet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Låneordning i ny tiltakspakke skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å finansiere en fornyelse av flåten.
Låneordning i ny tiltakspakke skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å finansiere en fornyelse av flåten.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom