Universitetet i Bergen (UiB)

Ny test for diare kan redde barneliv

Del

Mange diaredødsfall skyldes tarmparasitten cryptosporidium. Rask diagnostisering er viktig for å få utvikle nye medisiner. UiB-forskere har nå sett at to enkle metoder er mer treffsikre enn dagens.

Alemseged Abdissa (partner ved Jimma University), Kurt Hanevik og Øystein H Johansen begge ved UiB.
Alemseged Abdissa (partner ved Jimma University), Kurt Hanevik og Øystein H Johansen begge ved UiB.

I global sammenheng er tarmparasitten cryptosporidium den nest viktigste årsak til diaré hos barn under to år. Den er en viktig årsak til barnedødsfall og underernæring, særlig i land i Afrika og Sørøst-Asia:

- Det er ingen vaksine, og foreløpig finnes kun ett godkjent medikament, som ikke er særlig effektivt. Nye medikamenter er under utvikling, men utprøving og bruk av disse i fattige land vil kreve gode tester der resultatet kommer mens pasienten venter, sier førsteamauensis Kurt Hanevik ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.

Testet to nye metoder

Forskeren har nå gjennomført en studie, CRYPTO-POC, som ser på om to metoder for diagnostisering av parasitten fungerer godt på sykehus. Prøver ble undersøkt med mikroskop og en ny papirstrimmelhurtigtest:

- Mikroskopi med driftssikre lysdiodelamper (LED-mikroskopi) er en robust teknologi, og tusenvis av slike mikroskop har blitt distribuert til lavinntektsland de siste årene for å diagnostisere tuberkulose. Papirstrimmel-hurtigtesten har den viktige teknologiske nyvinningen at den tåler lagring utenfor kjøleskap. Målet med studien var å finne ut om disse metodene kan brukes for pålitelig og pasientnær diagnostikk av cryptosporidium, forteller Hanevik.

Billig og enkelt

I en sammenhengende periode fra desember 2016 til juli 2018 rekrutterte studien alle barn med diaré fra et regionalt sykehus i Jimma by i Etiopia og fra Serbo helsesenter på landsbygda utenfor. 1384 barn med diaré ble inkludert. Feltarbeidere rekrutterte også 946 kontroll-barn uten diaré fra to geografisk definerte kildepopulasjoner omkring sykehuset og helsesenteret.

Hos de barna som leverte avføringsprøve ble LED-mikroskopi og hurtigtest utført av vanlige helsearbeidere, og resultatene ble senere sammenlignet med tre veletablerte referansetester.

Den diagnostiske studien viste god treffsikkerhet, med en evne til å oppdage mikroben hos dem som har den (sensitivitet) på 88% for LED-mikroskopi og 89% for hurtigtesten. Begge tester hadde høy spesifisitet (99%), altså er det få som ikke har mikroben som får feilaktig positivt utslag på testen:

- Dette er en stor forbedring i forhold til dagens tilgjengelige metoder i fattige land. LED-mikroskopi for å påvise cryptosporidium er en billig og god metode og er enkelt å integrere med allerede eksisterende infrastruktur for tuberkulosediagnostikk i lavinntektsland. Der LED-mikroskop ikke er tilgjengelig kan hurtigtesten være et godt alternativ, sier Hanevik.

Viktig å teste «på bakken»

- Konvensjonelle mikroskopiske metoder for å påvise cryptosporidium har dårlig sensitivitet og spesifisitet og er lite i bruk.

Hanevik forteller også at testegenskaper vanligvis blir undersøkt i studier i høyinntektsland eller under idealiserte forhold.

- Både sensitivitet, spesifisitet og praktisk gjennomførbarhet bør imidlertid undersøkes «på bakken»: I typiske helseinstitusjoner i lavinntektsland som behandler de barna som har størst forventet nytte av behandling, forteller Hanevik.

Fakta:

CRYPTO-POC-studien er et PhD-prosjekt ved Universitet i Bergen og Sykehuset i Vestfold, med partnere ved Jimma Universitet i Etiopia, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Københavns universitet.

Resultatene er publisert i Lancet Infectious Diseases (LID), i en større artikkel med tittelen «Performance and operational feasibility of two diagnostic tests for cryptosporidiosis in children (CRYPTO-POC): a clinical, prospective, diagnostic accuracy study». Den ble publisert 4. desember 2020: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309920305569

Kontakter

Førsteamanuensis Kurt Hanevik
Epost: kurt.hanevik@uib.no
Mobil: 938 56 690

Bilder

Alemseged Abdissa (partner ved Jimma University), Kurt Hanevik og Øystein H Johansen begge ved UiB.
Alemseged Abdissa (partner ved Jimma University), Kurt Hanevik og Øystein H Johansen begge ved UiB.
Last ned bilde
En helsearbeider i Etiopia ser i et LED mikroskop (Foto: Øystein H Johansen).
En helsearbeider i Etiopia ser i et LED mikroskop (Foto: Øystein H Johansen).
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg saker fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Bergen (UiB)

Historisk språklov gir viktige oppgaver for UiB26.3.2021 13:34:43 CET | Pressemelding

Stortinget vedtok torsdag 25.3.21 forslaget om språklov. Loven erstatter den eksisterende målloven, men har et videre siktemål: Målet er å sikre norsk som det samfunnsbærende språket i Norge i en tid preget av globalisering og sterk påvirkning fra engelsk, samtidig som minoritetsspråkene gis en lovfestet plass. Loven slår også fast et særskilt ansvar for nynorsk som det minst brukte norske skriftspråket.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom