Samferdselsdepartementet

Ny sjøtrafikkforskrift er fastsatt

Del

Den nye sjøtrafikkforskriften inneholder en rekke nye, viktige bestemmelser for blant annet sjøtrafikksentralene. Regjeringen utreder videre forslag om krav til fartøy over 500 bruttotonn om bruk av engelsk ved kommunikasjon på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler.

En justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral øst ved Kleppestø, nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangerfjorden eller Narvikbukta, er blant endringene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
En justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral øst ved Kleppestø, nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangerfjorden eller Narvikbukta, er blant endringene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Det er Samferdselsdepartementet som har fastsatt ny sjøtrafikkforskrift.

- Vi må ha gode bestemmelser til sjøs. Det er avgjørende for sikkerheten og arbeidsforholdene til ansatte langs kysten vår. Denne forskriften er viktig for Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Sjøtrafikkforskriften inneholder blant annet bestemmelser om bruk av farvann i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og seilingsregler i bestemte farvann. Blant endringene som nå er fastsatt, er justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral øst ved Kleppestø, nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangerfjorden eller Narvikbukta og en rekke endringer i andre seilingsregler.

Videre utredning av språkkrav

- Vi har valgt å fastsette forskriften før beslutningen om språkkravet er tatt. Årsaken til dette er det er behov for å fastsette de øvrige delene i den nye forskriften. De nye reglene er begrunnet i sjøsikkerhet, og vi så behovet for å få disse på plass uten å måtte avvente videre vurderinger av språkkravet, sier Hareide.

I arbeidet med ny sjøtrafikkforskrift ble det foreslått å innføre et krav om at store fartøy over 500 bruttotonn skal bruke engelsk når de kommuniserer med hverandre og med sjøtrafikksentralene i sentralenes tjenesteområder. I høringen av forskriften kom det fram delte syn på forslaget om å innføre et slikt krav. En rekke aktører har også underskrevet et felles opprop mot forslaget.

- Klar kommunikasjon på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler er avgjørende for å kunne ivareta sikkerheten for de sjøfarende. Både forslaget og innvendingene mot forslaget er begrunnet i hensynet til sjøsikkerhet. Jeg har hatt et møte med flere av dem som er imot forslaget, for å lytte til deres synspunkter. Jeg vil nå gå grundig igjennom alle innspillene for å komme frem til den løsningen som gir best sjøsikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Et annet forslag i den nye forskriften var å etablere nye Kinn tjenesteområde, på strekningen Florø-Måløy. Dette er også utsatt, i påvente av at det etableres nødvendig sensordekning i området etableres.

 

Nøkkelord

Bilder

En justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral øst ved Kleppestø, nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangerfjorden eller Narvikbukta, er blant endringene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
En justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral øst ved Kleppestø, nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangerfjorden eller Narvikbukta, er blant endringene. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa styrkar prinsippet om at forureinar skal betale19.2.2021 11:47:07 CETPressemelding

Regjeringa foreslår ei lovendring som byggjer opp under prinsippet om at forureinar skal dekkje alle kostnadar ved forureining. Dersom forureinar ikkje set i gang tiltak forureiningsmyndigheta har pålagt dei, kan myndigheita setje i gang tiltak sjølv. Myndigheita kan i dei tilfella krevje inn kostnadene frå forureinar i etterkant. Med lovendringa kan myndigheita i tillegg krevje renter for heile perioden, også i perioden før det kan krevjast forseinkingsrente – såkalla avsavnsrente.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom