Medietilsynet

Ny samisk avis får distribusjonstilskott i Finnmark

Del

I tillegg til dei 12 Finnmarks-avisene som har fått distribusjonstilskott i tidlegare år, er det ei ny avis som får tilskott - SÁMI magasiidna.

Ei ny avis får tilskott for å distribuere i Finnmark i 2019  - SÁMI magasiidna. Foto: Sami Magasiidna
Ei ny avis får tilskott for å distribuere i Finnmark i 2019 - SÁMI magasiidna. Foto: Sami Magasiidna

13 aviser i Finnmark får tilsaman utbetalt 2 190 000 kroner i distribusjonstilskott for 2019. Den einskilde avisa får utrekna distribusjonstilskott ut frå kor mange aviseksemplar som blei distribuerte med post til abonnentar i 2018.

Topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon kostnadskrevjande i Finnmark. Det er difor et eige distribusjonstilskott til aviser i dette fylket, som blir fordelt av Medietilsynet.

Aviser i Finnmark kan søke distribusjonstilskott i tillegg til produksjonstilskott.  Stønaden om distribusjonstilskott blir fastsett ut i frå mengda dokumenterte distribuerte aviseksemplar. 

Distribusjonstilskott til aviser i Finnmark 2019

Altaposten

               80 441

Ávvir

             230 180

Finnmark Dagblad

             368 940

Finnmarken

             426 352

Finnmarksposten

               46 422

Hammerfestingen

               23 381

Kronstadposten

                 5 310

Kyst og Fjord

             102 871

Ruijan Kaiku

                 5 474

Ságat

             580 226

SÁMi magasiidna

               72 775

Sør-Varanger Avis

             180 563

Østhavet

               67 064

Totalt

          2 190 000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ei ny avis får tilskott for å distribuere i Finnmark i 2019  - SÁMI magasiidna. Foto: Sami Magasiidna
Ei ny avis får tilskott for å distribuere i Finnmark i 2019 - SÁMI magasiidna. Foto: Sami Magasiidna
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom