Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny rettleiar frå NVE for utgreiing av skredfare

Del

NVE har utarbeida ein ny rettleiar for utgreiing av skredfare for bratt terreng. Rettleiaren er for deg som skal bestille eller utføre ei slik utgreiing.

Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019. Foto: Statens Vegvesen/Varsom Regobs.no
Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019. Foto: Statens Vegvesen/Varsom Regobs.no

- Vi har utarbeida denne rettleiaren saman med bransjen for å auke kvaliteten på skredfareutgreiingar. Rettleiaren vil gje konsulentar, kommunar og utbyggjarar betre oversikt over kva som må inngå i ein skredfareutgreiing, seier Anne Britt Leifseth, direktør for skred- og vassdragsavdelinga i NVE. 

-Dette vil mest truleg gje jamnare konkurranse og høgare kvalitet. Kommunar og utbyggjarar vil kunne føle seg tryggare på at utgreiinga held mål. Det er trass alt snakk om fare for liv og helse, seier Leifseth.

Anbefaler at rettleiaren vert tatt i bruk frå i dag

NVE anbefaler at kommunar krev at alle utgreiingar bestilt etter dags dato følger denne rettleiaren. NVE anbefaler også at konsulentar som utfører skredfareutgreiing tar denne rettleiaren i bruk frå dags dato på alle nye oppdrag.

Svarar ut tryggleikskrav i lov og forskrift

Rettleiaren gjeld utgreiing av skredfare for skredtypane steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flaumskred og sørpeskred. Den skildrar metodikk og dokumentasjon for å svare ut tryggleikskrava i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3.

Erstattar rettleiar frå 2014

Sidan mars 2019 har NVE samarbeida med konsulentbransjen om å utvikle ein bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge. Den nye rettleiaren er nettbasert, og erstattar den noverande rettleiaren frå 2014.

Arbeidet med ei felles bransjestandard vart sendt på høyring i august 2019, og på ny høyring i mars 2020.

Sjå rettleiaren på våre nettsider: https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/ 

Nøkkelord

Kontakter

Overingeniør Odd Are Jensen, oaj@nve.no
tlf. 22 95 95 21

Bilder

Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019. Foto: Statens Vegvesen/Varsom Regobs.no
Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019. Foto: Statens Vegvesen/Varsom Regobs.no
Last ned bilde
Jordskred ved Veikleenget i Nord-Fron kommune i 2013. Foto: Jaran Wasrud/NVE
Jordskred ved Veikleenget i Nord-Fron kommune i 2013. Foto: Jaran Wasrud/NVE
Last ned bilde
Snøskred i Sunndalen, 2010. Foto: Andrea Taurisano/NVE
Snøskred i Sunndalen, 2010. Foto: Andrea Taurisano/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom