Regnskap Norge

Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor

Del

Før sommeren sendte regjeringen på høring «Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.» I pandemien ble det vedtatt unntak fra denne forskriften, som nødløsning og for å hindre at mange begikk lovbrudd. – Høringen er over. Nå er det viktig at ny regjering ikke stopper moderniseringen av denne forskriften, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

Dagens lovverk krever skriftlig avtale om hjemmekontor. I forslaget til endring av forskriften reises spørsmål om hvilke plikter arbeidsgiver skal ha – blant annet til å ivareta fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø og arbeidstidsbestemmelsene.

Nesten 99 % av norsk næringsliv består av små- og mellomstore bedrifter som til sammen sysselsetter rundt 60 % av alle ansatte i privat sektor.

Et stort flertall av disse bedriftene benytter ekstern regnskapsfører også som rådgiver knyttet til drift, forretningsutvikling og ikke minst personalledelse, sier Rune Aale-Hansen, leder i bransjeforeningen Regnskap Norge.: – I takt med gradvis avvikling av smitteverntiltak knyttet til pandemien, registrerer vi diskusjon knyttet til hvordan den nye kontorhverdagen vil bli. Dette er et tema vi forventer får økt personalpolitisk oppmerksomhet. Det vi uten tvil kan slå fast er at alle nå har erfart at det å jobbe digitalt hjemmefra, går fint. Samtidig har mange erfart at avstanden til kollegaer blir større.

Rettigheter og plikter knyttet til hjemmekontor – særlig utfordrende for små- og mellomstore bedrifter?

– I debatten om hjemmekontor, eller det å jobbe hjemme, savner Regnskap Norge at dette også skjer på premissene til små- og mellomstore bedrifter. For mange av dem kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på et hjemmekontor bli økonomisk utfordrende, sier Regnskap Norge-direktøren: – Hvordan kan regelverket følges opp i praksis? På hvilken måte kan etterlevelse av arbeidsmiljøloven, arbeidstider og sittestillinger kontrolleres av arbeidsgiver – samtidig som han skal ivareta et godt arbeidsmiljø for hele virksomheten?

Hvordan og hvor langt skal arbeidsgiver gå for å kontrollere at arbeidstiden overholdes og at arbeidsmiljøet er bra?

– Mange har nok erfart at det å jobbe hjemme gjerne medfører at man jobber utover normalarbeidsdagen. Søndagsarbeid er jo etter dagens lovverk ikke tillatt, så hva da i det fleksible arbeidslivet, spør Aale-Hansen og avslutter: – Hittil har debatten om «hjemmekontor» i liten grad forholdt seg til det lovverket som eksisterer og som nå er på høring.

Fra Regnskap Norge sin side vil vi sterkt oppfordre den nye regjeringen til å fullføre det pågående høringsabeidet og bidra til opplyst debatt og et moderne regelverk som er forståelig og enkelt å følge – og som bidrar til et fleksibelt arbeidsliv.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom