Kilden kjønnsforskning.no

Ny rapport: Større enighet om likestilling i Norge

Del

Mens flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge. – De fleste synes det er ganske selvfølgelig at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme, sier sosiolog Ragni Hege Kitterød.

– Familiepolitikken de siste tiårene har lagt til rette for at kvinner skal kunne jobbe også mens de har små barn, og for at menn skal delta mer hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. Foto: iStockphoto
– Familiepolitikken de siste tiårene har lagt til rette for at kvinner skal kunne jobbe også mens de har små barn, og for at menn skal delta mer hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. Foto: iStockphoto

– Man ser økende polarisering i befolkningens holdninger til likestilling i en rekke land, sier Ragni Hege Kitterød, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Sammen med Mari Teigen har hun skrevet rapporten «Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?». Målet var å finne ut om antifeministiske holdninger og skepsis mot likestilling har fått fotfeste i den norske befolkningen. 

I Øst-Europa, men også i USA og Sør-Amerika, ser man økende oppslutning om nasjonalkonservativ ideologi og antifeminisme. Der innfører de LHBT-frie soner, og mange er mot selvbestemt abort og seksualundervisning i skolen, skriver Kitterød og Teigen i rapporten.

Veien mot et likestilt samfunn er dermed ikke nødvendigvis så friksjonsfri som man kanskje hadde trodd, ifølge forskerne.

Samlet rundt likestilling

Kitterød og Teigen har analysert holdninger til likestilling i Norge for å finne ut om man ser økende forskjeller blant befolkningen. De har samlet undersøkelser som blant annet måler holdninger til at kvinner deltar i arbeidslivet, fordeling av arbeid i hjemmet og selvbestemt abort. De fleste spørsmålene har blitt stilt i flere tiår.

Basert på funnene i undersøkelsene er forskerne klare i sin konklusjon: Det er ingen tegn til polarisering i likestillingsspørsmål Norge.

– Det er blitt høyere oppslutning om likestilling og mindre spredning i befolkningens holdninger. Men det er fortsatt forskjeller mellom grupper, og kvinner slutter mer opp om likestilte familieroller enn menn.

Les hele saken på Kilden kjønnsforskning.no.

Nøkkelord

Kontakter

Ragni Hege Kitterød, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. E-post: hege.kitterod@samfunnsforskning.no.

Bilder

– Familiepolitikken de siste tiårene har lagt til rette for at kvinner skal kunne jobbe også mens de har små barn, og for at menn skal delta mer hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. Foto: iStockphoto
– Familiepolitikken de siste tiårene har lagt til rette for at kvinner skal kunne jobbe også mens de har små barn, og for at menn skal delta mer hjemme, sier Ragni Hege Kitterød. Foto: iStockphoto
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom