Voi

Ny rapport om bærekraft og elsparkesykler

Del

En ny rapport fra EY viser enorme forbedringer for bærekraft for elsparkesykler, etter bare to år. Voiager 3 er Voi’s mest bærekraftige modell noensinne. Den nye modellen er planlagt tilgjengelig i Oslo allerede fra mandag 16. mars.

Her byttes batteriene. Bilde: VOI
Her byttes batteriene. Bilde: VOI

For første gang bruker man data fra elsparkesykler i Europa for å måle CO2-utslipp. Den nye livsløpsanalysen (LCA) av elsparkesykler er dermed den mest presise rapporten hittil.

Elsparkesykler har et unikt potensiale

Den nye rapporten Sustainability and Climate Change Services konkluderer med at elsparkesykler har et unikt potensiale, men bare når klare reguleringer sørger for ansvarlig og bærekraftig atferd. I tillegg viser rapporten at:

  •       Elsparkesykler med utskiftbare batterier, som VOI’s nyeste modell Voiager 3, genererer et utslipp på 34,7 gram CO2-ekvivalenter per person per kilometer. Til sammenlikning slipper nye biler i EU ut 120,4 gram CO2 per kilometer.
  •       Resultatet er 72% lavere enn tidligere beregninger fra elsparkesykler i USA.
  •       Andelen som bruker elsparkesykler vokser fire ganger raskere enn de som bruker løsninger for deling av elektriske sykler.

Elsparkesykler reduserer utslipp i byene

Kristina Hunter Nilsson er kommunikasjonssjef i Voi. Hun mener at bransjen har kommet langt på bare to år og ser frem til fortsettelsen.

- Alt vi gjør bygger på tanken om at elsparkesykler og mikromobilitet kan endre måten vi lever på, jobber på og hvordan vi beveger oss i byene. Vi er glade for å se at EYs rapport viser at elsparkesykler er effektive for å redusere utslipp og forurensning i byene og gleder oss til å rulle ut Voiager 3 over hele Europa, forteller Kristina Hunter Nilsson.

Nøkkelord

Bilder

Her byttes batteriene. Bilde: VOI
Her byttes batteriene. Bilde: VOI
Last ned bilde

Om Voi

Founded in Summer 2018, VOI is a Swedish micro mobility company offering electric vehicle sharing in partnership with cities and local communities. We believe e-vehicles like e-scooters can play a central role in changing how people move in our cities in the future. And we want to make sure that the transformation happens the right way - through real innovative technology, open and transparent dialogue with cities and Governments and by adapting our product to local needs. Jump on a scooter anytime and ride wherever in the city. 

VOI er et svensk mikromobilitetsselskap, grunnlagt sommeren 2018. VOI tilbyr deling av elektriske kjøretøy i samarbeid med byer og lokalsamfunn. Vi mener e-kjøretøy, som elsparkesykler, kan spille en sentral rolle i å endre hvordan folk beveger seg i byene i fremtiden. Samtidig ønsker vi at denne transformasjonen skjer på riktig vis – gjennom ekte innovativ teknologi, åpen og transparent dialog med byer og myndigheter, og ved å tilpasse produktet vårt til lokale behov. Hopp på en elsparkesykkel når som helst og kom deg hvor som helst i byen.