Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Ny rapport kan endre opptaket til høyere utdanning

Del

Opptaksutvalget la torsdag frem sine anbefalinger til fremtidens opptak.

Opptaksutvalget legger grunnlag for høy effektivitet i det samordnede opptaket, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Opptaksutvalget legger grunnlag for høy effektivitet i det samordnede opptaket, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hvert år får over hundre tusen søkere tilbud om studieplass innen høyere utdanning. Valg av utdanning er et av de viktigste valgene vi gjør i livet. Derfor satt regjeringen ned et utvalg i 2021 som fikk i oppgave å gå gjennom hele regelverket for opptak til høyere utdanning. Torsdag 1. desember la Opptaksutvalget frem sin rapport for forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

- For første gang på kanskje 30 år er det nå gjort et systematisk arbeid som har sett på hvordan opptakssystemet skal fungere som helhet. Førsteinntrykket er at utvalget har lagt et godt grunnlag for et rettferdig, enkelt og ikke minst effektivt opptakssystem, sier Sveinung Skule direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Standardisert nasjonal prøve

Utvalget foreslår at ordning med førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote erstattes med én karakterkvote hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått.

- Utvalgets forslag om at 80 prosent av søkerne skal tas inn på karakterkvoten og 20 prosent på en standardisert nasjonal prøve legger grunnlag for høy effektivitet i det samordnede opptaket, fortsetter Skule. 

Opptaksutvalget foreslår blant annet å fjerne alderspoeng og andre tilleggspoeng.

- Nå skal vi som fagdirektorat sette oss godt inn i rapporten for å se hvordan dette påvirker søkere og sektoren. Jeg mener utvalgets arbeid er et godt oppspill til diskusjonen om hvordan vi kan gjøre opptaket så godt og rettferdig som mulig, sier Skule.

Fakta

Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.

1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD.

Fakta om opptaksutvalget og deres mandat

Fremleggelse av opptaksutvalgets rapport hos Kunnskapsdepartementet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Opptaksutvalget legger grunnlag for høy effektivitet i det samordnede opptaket, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Opptaksutvalget legger grunnlag for høy effektivitet i det samordnede opptaket, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom